Kristina Huglen

Seniorkonsulent - Stab - ØI
Bilde av Kristina Huglen
English version of this page
Telefon +47 22858338
Rom ES 1211
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

 

Kontaktinformasjon for studenter

Er du student hos oss på årsenheten, bachelorprogrammet, de tre første årene av det femårige masterprogrammet? Eller er du utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du student på de to siste årene av det femårige masterprogrammet, eller på det toårige masterprogammet? Ta kontakt med Økonomisk institutt på post@econ.uio.no, eller kom innom ekspedisjonen i vår åpningstid.

Personsensitive opplysninger:

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Arbeidsområder

 • Administrativ koordinator for følgende studieprogrammer:
 • Årsenhet i samfunnsøkonomi
 • Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi
 • 5-årig Masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse (1.-3. år)
 • Administrativ koordinator for arbeid med rekruttering og frafall (inkluderer åpen dag, skolebesøk, nett, m.m.)
 • Studiestart
 • Veiledning og studieinformasjon
 • Kullordning
 • Masteropptak
 • Hospitantopptak
 • Kvalitetssystem og evaluering
 • Superbruker: Canvas, CES, Inspera
 • Opprettelse av nytt studieprogram

Verv

 • Representant for teknisk-administrativ stab ved Instituttstyret
 • Verneombud ved Økonomisk Institutt
 • Vara etasjeansvarlig ved brann, 12. etg Eilert Sundts hus
 • Administrativ deltaker i Programrådet

Bakgrunn

 • Master i Historie, UiO.

 

Emneord: Semesterstart, Godkjenning av ekstern norsk utdanning, Eksamen, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Bachelor, Canvas
Publisert 22. jan. 2015 12:23 - Sist endret 26. sep. 2022 14:17