Kristina Huglen

I permisjon frem til 2022 - Økonomisk institutt
Bilde av Kristina Huglen
English version of this page
Rom ES 1211
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO

Jeg er i permisjon fra 12. februar t.o.m. 31. desember 2021.

 

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du masterstudent? Ta kontakt med Økonomisk institutt på post@econ.uio.no, eller kom innom ekspedisjonen i vår åpningstid.

Personsensitive opplysninger:

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Arbeidsområder

 • Administrativ koordinator for følgende studieprogrammer:
 • Årsenhet i samfunnsøkonomi
 • Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi
 • 5-årig Masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse (1.-3. år)
 • Administrativ koordinator for arbeid med rekruttering og frafall (inkluderer åpen dag, skolebesøk, m.m.)
 • Studiestart
 • Veiledning og studieinformasjon
 • Canvas (superbruker)
 • Administrativt ansvar for eksamen på bachelornivå 
 • Inspera (superbruker)
 • Masteropptak

Verv

 • Vara verneombud ved Økonomisk Institutt
 • Vara etasjeansvarlig ved brann, 12. etg Eilert Sundts hus
 • Vara representant for administrativ stab ved Instituttstyret

Bakgrunn

 • Master i Historie, UiO.

 

Emneord: Semesterstart, Godkjenning av ekstern norsk utdanning, Eksamen, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Bachelor, Canvas
Publisert 22. jan. 2015 12:23 - Sist endret 19. feb. 2021 08:35