Kristina Huglen

Studiekonsulent - Økonomisk institutt
Bilde av Kristina Huglen
English version of this page
Rom ES 1211
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO

 

Kontaktinformasjon for studenter

Er du student hos oss på årsenheten, bachelorprogrammet, de tre første årene av det femårige masterprogrammet? Eller er du utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du student på de to siste årene av det femårige masterprogrammet, eller på det toårige masterprogammet? Ta kontakt med Økonomisk institutt på post@econ.uio.no, eller kom innom ekspedisjonen i vår åpningstid.

Personsensitive opplysninger:

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Arbeidsområder

 • Administrativ koordinator for følgende studieprogrammer:
 • Årsenhet i samfunnsøkonomi
 • Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi
 • 5-årig Masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse (1.-3. år)
 • Administrativ koordinator for arbeid med rekruttering og frafall (inkluderer åpen dag, skolebesøk, m.m.)
 • Studiestart
 • Veiledning og studieinformasjon
 • Masteropptak
 • Hospitantopptak

Verv

 • Vara verneombud ved Økonomisk Institutt
 • Vara etasjeansvarlig ved brann, 12. etg Eilert Sundts hus
 • Vara representant for administrativ stab ved Instituttstyret

Bakgrunn

 • Master i Historie, UiO.

 

Emneord: Semesterstart, Godkjenning av ekstern norsk utdanning, Eksamen, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Bachelor, Canvas
Publisert 22. jan. 2015 12:23 - Sist endret 4. jan. 2022 14:31