English version of this page

Collective Bargaining, Information Frictions, and Labor Market Dynamics (UNIFRIC)

En fireårig studie om rollen til kollektive lønnsforhandlinger og informasjonssvikt i arbeidsmarkedet, finansiert av Forskningsrådet.

Logoen til UNIFRIC
Foto: UNIFRIC

Om prosjektet

Formålet med dette prosjektet er å undersøke betydning av kollektive lønnsforhandlinger og informasjonssvikt i arbeidsmarkedet. Prosjektet har et empirisk fokus, og vil bruke detaljerte data på arbeidernes kompetansenivå, lønninger, arbeidssted og deltakelse i fagforeninger, samt foretaksopplysninger på utlyste ledige stillinger, ansettelsesforhold og deltakelse i arbeidsgiverorganisasjoner. Videre vil prosjektet samle informasjon fra tariffavtaler og koble disse til de øvrige dataene. Prosjektet omfatter forskere fra Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, Universitetet i Uppsala og Universitetet i Chicago.

Den første delen av prosjektet tar sikte på å undersøke betydning av kollektive lønnsforhandlinger og globalisering på arbeidsmarkedet. I denne delen vil vi empirisk undersøke konsekvensene av endringer i lønnsforhandlinger på lønnsfastsettelse, betydning av dette på kjønnsforskjeller i lønn og progresjon i arbeidslivet, og hvilken rolle kollektive avtaler kan ha for å motvirke konsekvensene av globalisering.

Den andre delen av prosjektet er fokusert på å undersøke betydning av ufullstendig informasjon på dannelse av arbeidsforhold. Det er vanlig fenomen i arbeidsmarkedet at arbeidstakere ikke har fullstendig informasjon om antall ledige stillinger som er relevante for deres ferdigheter, eller om hvor disse jobbene er plassert. Tilsvarende kan bedriftene finne det vanskelig å vurdere kvaliteten på potensielle arbeidstakere. I denne delen vil vi empirisk undersøke virkningene av utvidelsen av bredbåndsinternett på tilpasning av arbeidstakere og bedrifter i arbeidsmarkedet, og de langsiktige konsekvensene av dette på arbeidsledighet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet under FRIHUMSAM Unge Forskertalenter programmet med 8 millioner over en fireårs periode fra august 2018 til juli 2022.

Les mer på prosjektets engelske nettside.

 

 

Publisert 14. juni 2019 15:53 - Sist endret 21. juni 2019 13:47