Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO) (avsluttet)

HERO bidrar med en betydelig innsats innen analyser og evalueringer av norsk helsevesen og forskning innen mer generelle helseøkonomiske problemstillinger som samfunnets nytte og verdsetting av helsegoder.

Om prosjektet

HERO er et samarbeid mellom Økonomisk institutt, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning og Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet. Programmet er en del av en større nasjonal satsning med Norges forskningsråd som sentral bidragsyter (frem til 2011).

For nærmere informasjon, se HEROs nettsider.

Finansiering

Norges forskningsråd.

Publisert 13. okt. 2010 11:32 - Sist endret 8. juli 2014 13:38

Kontakt

Deltakere

  • Ching-To Albert Ma
  • Tarjei Havnes
  • Ragnhild Røhme Fjærtoft
Detaljert oversikt over deltakere