Karl Ove Moene

Professor Emeritus - Department of Economics
Image of Karl Ove  Moene
Norwegian version of this page
Phone +47 22855130
Room ES 1012
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

 • Institutions compared
 • Economic development
 • Unions
 • Welfare states

Courses taught

 • Development economics, comparative institutions
 • This semester: on sabbatical

Background

 • Leader of the Centre of Equality, Social Organization and Performance (ESOP) at the University of Oslo (from 2007)
 • Professor of Economics, University of Oslo (from late 1987)
 • Group leader at PRIO, CSCW
 • Visiting professor in political science and economics, Northwestern University (1998)
 • Visiting scholar, UCLA (1991)
 • Visiting scholar, Stanford University (1982-83)
 • Dr. Philos from the University of Oslo (1984)
 • Cand. Oecon from the University of Oslo (1977)

Positions held

 • Scientific Advisor at the Center of Applied Research, Oslo (from 1987)
 • Board member of the Norwegian Research Council, Environment/Development (1992-2000)
 • Editor of the Scandinavian Journal of Economics (1992-1999)
 • Panel member of Economic Policy (1999-2000)

 

Curriculum Vitae

Personal homepageomepage 

Tags: Income Employment and Welfare, International Economy, Resources Energy and Environment, Growth and Development, Economic Policy, Economics

Publications

 • Grimalda, Gianluca; Trannoy, Alain; Filgueira, Fernandro & Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Egalitarian redistribution in the era of hyper-globalization. Review of social economy.  ISSN 0034-6764.  78(2), s 151- 184 . doi: 10.1080/00346764.2020.1714072
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Anger and Riots as Collective Bargaining. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Ulikhetenes likevekt – merknader til Thomas Pikettys Capital and Ideology. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) & Søreide, Tina (2019). Combating Corruption: Investigative Journalists on the Frontlines, In Roy Krøvel & Mona Thowsen (ed.),  Making Transparency Possible: an interdisciplinary dialogue.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59532-6.  Kapittel 11.  s 109 - 135 Full text in Research Archive.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Visible Costs and Hidden Gains, In  The Welfare State Revisited.  Columbia University Press.  ISBN 978-0-231-54616-4.  Chapter 9.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2017). Reell eller Ideell Konkurranse. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  131(2), s 92- 102 Full text in Research Archive. Show summary
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2016). The Equality Multiplier: How Wage Compression and Welfare Empowerment Interact. Journal of the European Economic Association.  ISSN 1542-4766.  14(5), s 1011- 1037 . doi: 10.1111/jeea.12163 Show summary
 • Golman, Russell; Loewenstein, George; Moene, Karl Ove & Zarri, Luca (2016). The preference for belief consonance. Journal of Economic Perspectives.  ISSN 0895-3309.  30(3), s 165- 188 . doi: 10.1257/jep.30.3.165
 • Mehlum, Halvor; Moene, Karl Ove & Østenstad, Gry Tengmark (2016). Guest workers as a barrier to democratization in oil-rich countries, In Kjetil Selvik & Bjørn Olav Utvik (ed.),  Oil States in the New Middle East: Uprisings and stability.  Routledge.  ISBN 978-1-13-888834-0.  4.  s 57 - 69
 • Moene, Karl Ove (2016). Social Equality as a Development Strategy, In Olle Törnquist & John Harriss (ed.),  Reinventing Social Democratic Development. Insights from Indian and Scandinavian Comparisons.  NIAS Press.  ISBN 978-87-7694-200-7.  10.  s 241 - 267
 • Moene, Karl Ove (2016). The Social Upper Class under Social Democracy. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  503, s 245- 262 . doi: 10.6027/TN2016-503
 • Moene, Karl Ove & Søreide, Tina (2016). Corruption control. Crime, law and social change.  ISSN 0925-4994.  66, s 147- 163 . doi: 10.1007/s10611-016-9618-6

View all works in Cristin

 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2016). REINVENTING SOCIAL DEMOCRATIC DEVELOPMENT - Insights from Indian and Scandinavian Comparisons. NIAS – Nordic Institute of Asian Studies.  ISBN 978-87-7694-198-7.  366 s.

View all works in Cristin

 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Hit by the Silk Road: How Wage Coordination in Europe Mitigates the China Shock. IZA Discussion Papers. 13259.
 • Kjelsrud, Anders Grøn; Moene, Karl Ove (Kalle) & Vandewalle, Lore (2020). The political competition over life and death evidence from infant mortality in India. raduate Institute of International and Development Studies Working Paper. 10/2020.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Arbeiderkapitalister – Økonomien kan fungere bedre når de ansatte eier og styrer sin egen virksomhet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Innlegg: Ingen sektor har forrang. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Kommentar: Økonomien – ikke Joe Biden – er Trumps motstander. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Kronikk: Det avgjørende skillet går ikke mellom offentlig og privat. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Kronikk: Hva ville Adam Smith sagt?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Kronikk: Likhet som skjebne?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Kronikk: Privat sektor er ikke produktiv fordi den er privat. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Kronikk: Rasisme er en fordom. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Kronikk: Store forhåpninger ble til enorme skuffelser. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2019). Konkurranse på liv og død. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Lind, Jo Thori & Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Trumps økonomirådgivere advarer mot nordisk «sosialisme». Rapporten er misvisende og polemisk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lind, Jo Thori; Moene, Karl Ove (Kalle) & Aaberge, Rolf (2018). The inequality of equal mating.
 • Moene, Karl Ove (2018). Tragedien Zimbabwe. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Boligmarkedet.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Equinors bortforklaringer. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 30- 30
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Farlig frustrasjon. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 2- 2
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Fattigdommens forbannelse. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Hvem skal arve verden?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Kalle Moene: «Jeg lurer på hvordan toppledere kan få seg til å tro på de pene ordene og vakre bildene på selskapenes hjemmesider». Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 34- 34
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Kan kapitalistisk dynamikk og sosial trygghet kombineres?.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Kanskje vi skal prise oss lykkelige over at økonomer ikke klarer å forutsi finansielle kriser, skriver Kalle Moene.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Kapitalismens dynamikk. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Mer kritisk årvåkenhet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Midtøsten har størst ulikhet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Misforstått bærekraft. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Norden.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Nye advarsler – nye muligheter?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Olje, utvikling og ansvar. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Overflødige kapitalister. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Profitabel bærekraft. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Ulikhet.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Velferdstat.
 • Moene, Karl Ove (Kalle) (2018). Å lære av de store. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Cappelen, Alexander Wright; Moene, Karl Ove; Skjelbred, Siv-Elisabeth & Tungodden, Bertil (2017). The merit primacy effect.. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 6/2017. Show summary
 • Moene, Karl Ove (2017). Borgerlønn som bonus. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (2017). De siste blir ikke de første. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (2017). Dødens industri. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (2017). Krisen i Venezuela. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (2017). Mer til de fleste. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (2017). Ni seire av ti mulige. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (2017). Populismens økonomi. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (2017). På seminar i Davos. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (2017). Rangeringshysteriet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (2017). Verdiskapningens forrang. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Lind, Jo Thori; Moene, Karl Ove & Aaberge, Rolf (2016). The inequality of equal mating.
 • Lind, Jo Thori; Moene, Karl Ove & Aaberge, Rolf (2016). The inequality of equal mating.
 • Moene, Karl Ove (2016). 100 års megling på 50 minutter.
 • Moene, Karl Ove (2016). Barn i en globalisert verden.
 • Moene, Karl Ove (2016). Conflict and Inequality.
 • Moene, Karl Ove (2016). Conflict and inequality.
 • Moene, Karl Ove (2016). Corruption and Economic Performance.
 • Moene, Karl Ove (2016). Corruption, Crime and Tax Havens.
 • Moene, Karl Ove (2016). Den Nordiske Modellen.
 • Moene, Karl Ove (2016). Den Nordiske Modellen.
 • Moene, Karl Ove (2016). Den Nordiske Modellen.
 • Moene, Karl Ove (2016). Den nordiske modellen.
 • Moene, Karl Ove (2016). Den umulige freden. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (2016). ESOPs forskning.
 • Moene, Karl Ove (2016). ESOPs forskning.
 • Moene, Karl Ove (2016). En virkelig delingsøkonomi. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (2016). Equality & Globalization.
 • Moene, Karl Ove (2016). Equality and Development.
 • Moene, Karl Ove (2016). Equality, Social Organization, and Performance.
 • Moene, Karl Ove (2016). Et marked for vold. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (2016). Kor e alle helter hen?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (2016). Kunnskap mot krig. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (2016). Likhet og deling.
 • Moene, Karl Ove (2016). Likhet og økonomisk utvikling.
 • Moene, Karl Ove (2016). Lyssky gjester på solfylte øyer. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (2016). Making America Great - som Zimbabwe. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 4- 4
 • Moene, Karl Ove (2016). Produsere først og fordele siden. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (2016). Profitsharing.
 • Moene, Karl Ove (2016). Scandinavian working rules.
 • Moene, Karl Ove (2016). Social Responsibility.
 • Moene, Karl Ove (2016). Sosialt apartheid. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Moene, Karl Ove (2016). The Reinforcement Mechanism.
 • Moene, Karl Ove (2016). The Universal Basic Share.
 • Moene, Karl Ove (2016). The citizen share.
 • Moene, Karl Ove (2016). The inequality of equal mating.
 • Moene, Karl Ove (2016). Tillit.
 • Moene, Karl Ove (2016). Type I- og type II-feil. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Moene, Karl Ove (2016). Ulikhet og økonomisk utvikling.
 • Moene, Karl Ove (2016). Utviklingshjelp.
 • Moene, Karl Ove (2016). Wheels of Power.
 • Moene, Karl Ove (2016). Økonomi.

View all works in Cristin

Published Sep. 23, 2010 10:53 AM - Last modified Jan. 6, 2020 12:53 PM