English version of this page

Network on Research and Teaching in EU Foreign Affairs (NORTIA) (avsluttet)

ARENA er en av ti partnere i Jean Monnet-nettverket NORTIA, som ser nærmere på EUs utenrikspolitikk.

Om prosjektet

NORTIA-nettverkets mål er å styrke formidling av forskning på EUs utenrikspolitikk gjennom å ta i bruk nye virkemidler i undervisningsøyemed. Dette innebærer å produsere åpent tilgjengelig forsknings- og undervisningsmateriale som kan integreres i undervisning på PhD- og lavere nivå, som kan bidra til å utvikle akademiske ferdigheter blant yngre forskere og samtidig styrke EU-forskningen på dette området.

Partnere

  • University of Maastricht (Gergana Noutcheva) (coordinator)
  • ARENA, University of Oslo (Helene Sjursen)
  • University College Dublin (Ben Tonra)
  • University of Leuven (KU Leuven) (Kolja Raube)
  • Kent University (Richard Whitman)
  • University of Poznan (Adam Jaskulski)
  • University Association for Contemporary European Studies (UACES) (Helen Drake)
  • Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) (Robert Kissack) 
  • European University Institute (EUI) (Federica Bicchi)
  • University of Leiden (Karolina Pomorska)

Hovedansvarlig ved ARENA er Helene Sjursen. I tillegg deltar Tine E. J. Brøgger, Johanne D. Saltnes, Johanna Strikwerda og Anke S. Schwarzkopf.

FinansieringEU-flag

Jean Monnet-nettverk finansiert av EUs Erasmus+ program

Mer informasjon

Se NORTIAs engelske nettside for mer informasjon om nettverkets forskning, publikasjoner og arrangementer.

Publisert 17. nov. 2017 14:14 - Sist endret 12. juli 2021 14:54