Aktuelt

Publisert 26. feb. 2015 11:05

Tilløpene til prinsipielle overlegninger i forbindelse med Grunnlovsjubileet har vært få og spredte. Festtalene og historiefortellingene har dominert.

Publisert 13. feb. 2015 09:59

Helene Sjursens forelesning om Norges EU-tilknytning som del av lørdagsforelesningen 'Er Stortinget satt på sidelinjen?' ble sendt på NRK2 31. januar 2015.

Published Feb. 12, 2015 3:02 PM

The EU system has changed significantly as a result of the euro crisis. A large international conference in Oslo in November discussed the democratic implications of these changes, both for the EU and Norway.

Publisert 11. nov. 2014 13:41

– Norges befolkning er i ferd med å bli annenrangs i Europa, sier Erik Oddvar Eriksen. ABC Nyheter rapporterer fra grunnlovskonferansen på Blindern 4. november.

Publisert 11. nov. 2014 13:41

Novembergrunnloven av 1814 førte Norge inn i union med Sverige. Men unionen var utovervendt, og betydde i realiteten ikke å mye. Forholdet dagens Norge har til EU har derimot en rekke innenrikspolitiske konsekvenser, skriver Erik Oddvar Eriksen i en kronikk i VG.

Publisert 4. nov. 2014 07:30

Regjeringen har nylig vedtatt at EUs finanstilsyn skal gjelde også i Norge. Dette er en del av EUs krisepakke og representerer i praksis en betydelig myndighetsoverføring til EU. En stor grunnlovskonferanse 4. november diskuterer de store spørsmålene om EU, grunnloven og demokrati på nasjonalt og overnasjonalt nivå, med særlig vekt på effektene av eurokrisen.

Publisert 4. nov. 2014 06:37

4. november 1814 ble Norges Grunnlov endret, Novembergrunnloven undertegnet og Unionen med Sverige inngått. Norges tilknytning til Den europeiske union (EU) er imidlertid mye mer omfattende, men likevel har ikke Grunnloven blitt endret.

Atomium, Brussel.
Publisert 28. aug. 2014 10:00

Jarle Trondal uttaler til Ukesavisen Ledelse at vi på sikt kan få en svekkelse av norske politikeres myndighet til å definere hvordan EU-regler skal tolkes. Dette utfordrer den parlamentariske styringskjeden.

Publisert 10. juli 2014 15:34

Hvilke konsekvenser har det for demokratiet i Norge, Sveits og andre tredjeland å være tilknyttet EU, men ikke medlem? Dette ble diskutert på en ARENA-konferanse i Brussel i slutten av juni.

Eurotower
Publisert 30. juni 2014 13:37

Morten Egeberg og Jarle Trondal skriver i Stat & Styring at norske direktorater og tilsyn har direkte samarbeid med EU-kommisjonen og EU-byråer, i likhet med hva som er tilfellet for tilsvarende forvaltningsorganer i EUs medlemsland.

Publisert 16. mai 2014 13:43

Vi feirer vår suverenitet, men glemmer at det i økende grad er EUs grunnlov som gjelder i Norge, skriver Erik Oddvar Eriksen i en kronikk i BT.

Publisert 2. mai 2014 14:44

Erik Oddvar Eriksen var gjest i programmet Historietimen på NRK P1+ søndag 13. april. Her snakket han om forholdet mellom Norge, Grunnloven og det europeiske samarbeidet siden 1950-tallet.

Publisert 25. mars 2014 14:24

I 2014 feires den norske Grunnlovens 200-årsjubileum over hele landet. Men hvordan står det egentlig til med det norske folkestyret og demokratiet 20 år etter at EØS-avtalen trådte i kraft?

Publisert 18. mars 2014 14:24

ARENA arrangerte boklansering og debatt om boken "Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union" på Litteraturhuset mandag 17. mars 2014. Her kan du laste ned en lydfil fra arrangementet.

Publisert 14. mars 2014 11:50

I forhold til temaets betydning må man si at vi i Norge har få fagmiljøer - og generelt utviser lærestedene for liten interesse for EU og europaspørsmål, sier John Erik Fossum i et intervju med Juristkontakt.

Publisert 10. mars 2014 16:32

I jubileumsåret for grunnloven slenger Europa-forskere hansken i bakken, skriver redaktør Per Anders Madsen i Aftenposten og viser blant annet til to ferske bøker fra ARENA.

Publisert 10. mars 2014 16:07

EØS-avtalen er en økonomisk suksess, men en demokratisk katastrofe, sier Erik Oddvar Eriksen i Dagens Næringslivs lørdagsmagasin.

Publisert 7. mars 2014 15:23

«For oss som har Europa som arbeidsfelt, er det avgjørende å forstå ikke bare hva som skjer i Europa, men også hvorfor det skjer. ARENA bidrar til det», sa statsråd Vidar Helgesen under ARENA-forelesningen 2014.

Publisert 3. mars 2014 11:00

Norges første europaminister holder ARENA-forelesningen 2014. Vidar Helgesen kommer til Blindern den 4. mars for å snakke om det doble jubileumsåret: Grunnloven 200 år og EØS 20 år. ARENAs forskning viser at Norge har gått i integrasjonsfella.

Publisert 25. feb. 2014 22:12

I en anmeldelse av boken Det norske paradoks i Bokmagasinet til Klassekampen, oppsummerer Jo Stein Moen at boken er «et verdifullt bidrag til den evige diskusjonen om Norge og EU».

Publisert 7. feb. 2014 10:31

Den institusjonelle arkitekturen i EU åpner opp for at stater integreres stykkevis og delt, og ikke som enhetlige størrelser, skriver Morten Egeberg og Jarle Trondal i en kronikk i Aftenposten.

Publisert 3. feb. 2014 10:52

Mens vi feirer Grunnloven, glemmer vi at den i praksis er satt til side gjennom vår tilknytning til EU, skriver redaktør Erling Rimehaug i Vårt Land og viser til ARENAs grunnlovsprosjekt.