Europautredningen lagt frem

Tirsdag ble utredningen "Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU" overlevert Utenriksminister Jonas Gahr Støre.

NOU 2012:2 "Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU".

For to år siden oppnevnte regjeringen et forskningsbasert utvalg for å utrede alle sider ved EØS, Schengen og de andre avtalene Norge har med EU. Utvalgets rapport, NOU 2012: 2 Utenfor og Innenfor, ble lagt frem på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 17. januar 2012.

Ingen seter var tomme selv om de to største salene på Litteraturhuset var reservert for fremleggelsen av Europautredningen. De 300 medbrakte rapportene ble revet bort 15 minutter før arrangementet startet. Man kan trygt si at det ikke er mangel på interesse for Europautredningen.

Hovedfunnene ble presentert av utvalgsleder Fredrik Sejersted. Deretter ble rapporten overrakt til utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Møtet er tilgjengelig i opptak på denne siden.

Utredningen er tilgjengelig her. For bestilling av trykt utgave, se informasjon lenger ned på siden.

The English summary is available here.

Bestilling

For bestilling av trykt utgave av NOU 2012: 2 “Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU” henvises det til følgende:

Offentlige institusjoner, kontakt Departementenes servicesenter:

Privat sektor, kontakt Fagbokforlaget:

Publisert 23. jan. 2012 15:04 - Sist endret 11. mars 2019 15:10