English version of this page

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit (BENCHMARK) (avsluttet)

Hvordan kan vi organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medlemmer på en måte som sikrer demokratisk legitimitet? Vil Brexit gjøre dette enda vanskeligere? 

Bilde av Europa. ,ed prdetBrexit i store blå bokstaver over og dominobrikker som faller over Europa.

Illustrasjon: Pixabay

Om prosjektet

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medlemmer på en måte som sikrer demokratisk legitimitet for alle.

BENCHMARK undersøker om en mulig Brexit vil gjøre dette enda vanskeligere. Gitt at Norge har utviklet det som trolig er den mest ambisiøse modellen så langt for hvordan et ikke-medlemsland kan samarbeide med EU, vil BENCHMARK se på fire mulige utfall av Brexit: 1) At relasjonen mellom EU og Storbritannia bryter sammen fullstendig, eller at de velger et samarbeid med 2) færre, 3) like mange eller 4) enda flere forpliktelser enn Norges nåværende forhold til EU.

BENCHMARK vil deretter bruke de mulige utfallene til å undersøke om det å unngå eller å etterligne Norges forhold til EU vil gjøre en eventuell Brexit mer eller mindre legitim i a) Storbritannia generelt, b) i Skottland og Nord-Irland, c) i EU og d) i Norge.

BENCHMARK vil bruke offisielle dokumenter og parlaments- og mediedebatter til å analysere i hvilken grad påstander om institusjonelle konsekvenser av de ulike utfall av Brexit aksepteres som legitime. BENCHMARK vil på samme måte studere om det er variasjon i utfallenes legitimitet i forskjellige politikkfelt som er viktige for Norge: handel, sikkerhet, migrasjon, landbruk og fiskeri, utviklingshjelp, energi og klima.

I tett samarbeid med prosjektpartner CICERO Senter for klimaforskning vil også klimapolitikk bli brukt som case for å illustrere hvordan konstitusjonelle problemer og utfordringer knyttet til kollektiv handling påvirker legitimiteten til alternative former for relasjoner mellom EU og ikke-medlemsland etter Brexit.

Samarbeid

BENCHMARK involverer et tverrfaglig europeisk nettverk av ledende forskere på Brexit. 

Finansiering

BENCHMARK er finansiert av Norges Forskningsråds initiativ ‘Europe in Transition’ (EUROPA).

Prosjektperiode: 1. november 2018 – 31. oktober 2021

Emneord: Brexit, EU, EØS-avtalen, Storbritannia, Klimapolitikk, Europeisk integrasjon
Publisert 24. okt. 2018 09:38 - Sist endret 6. okt. 2022 14:20

Kontakt

Koordinator

Christopher Lord

ARENA Senter for europaforskning
Postboks 1143 Blindern
0318 Oslo
Norge

 

Partner

Merethe Dotterud Leiren og Solveig Aamodt

CICERO Senter for klimaforskning
Postboks 1129 Blindern
0318 Oslo
Norge