Dømmer Høyesterett i siste instans?

I denne artikkelen vurderes Høyesteretts antatt ubestridte posisjon i et nasjonalt juridisk hierarki. I en kontekst med internasjonalisering av lovregimer, i hvilken grad er det fortsatt den nasjonale Høyesterett som sitter med siste instans av dømmende makt?

This paper discusses whether and to what extent the Norwegian Supreme Court remains the ultimate body of judicial power in a context of international law regimes. The paper is in Norwegian.

ARENA Working Paper 06/2002 (html)

Hans Petter Graver

Tags: European Court of Justice, fundamental/human rights, national autonomy, Norway, law
Published Nov. 9, 2010 10:52 AM