Thomas Hylland Eriksen

Bilde av Thomas Hylland Eriksen
English version of this page
Telefon +47-22844128
Mobiltelefon 90050293
Rom 743
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Forskerblikk på globale utfordringer: 
Viktigheten av klimaforskning

Faglige interesseområder

Tematisk: Identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme, globalisering, klima

Regionalt: Norge, Karibia, Det indiske hav, Australia

Bakgrunn

Thomas Hylland Eriksen har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv. Han har også publisert populærvitenskapelige bøker, lærebøker, debattbøker og essays om en rekke temaer. Han forsker nå på akselerasjon og utilsiktede bivirkninger av modernitet.

Fra 2004 til 2010 ledet Eriksen det strategiske forskningsprogrammet CULCOM (Kulturell Kompleksitet i det nye Norge). En del av denne forskningen er sammenfattet i Samfunn (2010).

Fra 2010 til 2013 ledet han ‘Alna-prosjektet’, et tverrfaglig prosjekt om stedstilhørighet i en drabantby.

Hans lærebøker i sosialantropologi, særlig Small Places, Large Issues og Ethnicity and Nationalism, utkommer på mange språk og leses av studenter over hele verden.

Mellom 2001 og 2011 skrev Eriksen dessuten en serie på fire bøker om utilsiktede bivirkninger av moderniteten – Øyeblikkets tyranni, Røtter og føtter, Storeulvsyndromet og Søppel.

Fredrik Barth: En intellektuell biografi utkom i 2013.

Siden 2012 har Eriksen ledet det ERC-finansierte forskningsprosjektet ‘Overheating: The Three Crises of Globalisation’. Den første boken fra prosjektet er Overheating: An Anthropology of Accelerated Change (2016).

Mer informasjon om Thomas Hylland Eriksen på hans personlige hjemmeside.

Undervisning

Emneord: Kultur, Globalisering, Norge, Modernitet, Karibia, Identitet

Publikasjoner

 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Eriksen, Thomas Hylland (2018). Timeless time among irregular migrants: The slowness of waiting in an accelerated world, In Manpreet Janeja & Andrea Bandak (ed.),  Ethnographies of Waiting: Doubt, Hope & Uncertainty.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1474280280.  Chapter 2.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2018). Public ritual in Mauritius, In Morten Nielsen & Nigel Rapport (ed.),  The Composition of Anthropology: How Anthropological Texts Are Written.  Routledge.  ISBN 9781138208124.  Chapter 5.  s 73 - 88
 • Eriksen, Thomas Hylland (2018). Small is beautiful, but is it viable? Scale and Mauritian options for the next 50 years, In Thomas Hylland Eriksen & Ramola Ramtohul (ed.),  The Mauritian Paradox: Fifty years of development, diversity and democracy.  University of Mauritius Press.  ISBN 978-99903-73-48-6.  Chapter 8.  s 123 - 134
 • Eriksen, Thomas Hylland & Ramtohul, Ramola (2018). Introduction, In Thomas Hylland Eriksen & Ramola Ramtohul (ed.),  The Mauritian Paradox: Fifty years of development, diversity and democracy.  University of Mauritius Press.  ISBN 978-99903-73-48-6.  Introduction.  s 1 - 14
 • Eriksen, Thomas Hylland (2017). After 22 July 2011: Norwegians Together, In Ulf Hannerz & Andre Gingrich (ed.),  Small Countries: Structures and Sensibilities.  University of Pennsylvania Press.  ISBN 978-0-8122-4893-7.  Chapter 2.  s 67 - 82
 • Eriksen, Thomas Hylland (2017). Conflicting regimes of knowledge about Gladstone Harbour: A drama in four acts, In Thomas Hylland Eriksen & Elisabeth Schober (ed.),  Knowledge and power in an overheated world.  Department of Social Anthropology.  ISBN 978-82-7720-200-6.  Chapter 4.  s 72 - 97
 • Eriksen, Thomas Hylland (2017). Sex, violence and nationalism. Ethnic and Racial Studies.  ISSN 0141-9870.  40(9), s 1438- 1449 . doi: 10.1080/01419870.2017.1300293
 • Schober, Elisabeth & Eriksen, Thomas Hylland (2017). Waste and the superfluous: an introduction. Social Anthropology.  ISSN 0964-0282.  25(3), s 282- 287 . doi: 10.1111/1469-8676.12422
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Ben Anderson, the anthropologist. Nations and Nationalism.  ISSN 1354-5078.  22(4), s 628- 633
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Clashing scales of Brexit. Social Anthropology.  ISSN 0964-0282.  24(4), s 488- 489 . doi: 10.1111/1469-8676.12331
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Hope, fairness and the good life: A slightly oblique comment to Arjun Appadurai, In Oscar Hemer & Thomas Tufte (ed.),  Voice & Matter: Communication, Development and the Cultural Return.  Nordicom.  ISBN 978-91-87957-31-4.  Chapter 18.  s 241 - 248
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Identifying with Accelerated Change:Modernity Embodied in Gladstone, Queensland, In Elisabeth Schober & Thomas Hylland Eriksen (ed.),  Identity Destabilised. Living in an overheated world..  Pluto Press.  ISBN 9780745399126.  Chapter 5.  s 77 - 98
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Løvlia mellom drabantbygd og hypermangfold, I: Mariann Villa & Marit Synnøve Haugen (red.),  Lokalsamfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202514310.  Kapittel 19.  s 391 - 409
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Overheating: the world since 1991. History and Anthropology.  ISSN 0275-7206.  27(5), s 469- 487 . doi: 10.1080/02757206.2016.1218865
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Saleté/skittenhet, I: Knut Stene-Johansen; Christian Refsum & Johan Henrik Schimanski (red.),  Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-01781.  --.  s 374 - 383
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Scales of Environmental Engagement in an Industrial Town: Glocal Perspectives from Gladstone, Queensland. Ethnos.  ISSN 0014-1844. . doi: 10.1080/00141844.2016.1169200
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Sobreaquecimento: Pequenos lugares e grandes questões na antropologia do século XXI. Etnográfica.  ISSN 0873-6561.  20(1), s 197- 208 . doi: 10.4000/etnografica.4204
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Social anthropology and the shifting discourses about immigrants in Norway, In Tone Bringa & Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen (ed.),  Engaged Anthropology: Views from Scandinavia.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-40484-4.  Chapter 6.  s 99 - 120
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). The place of anthropology in an overheated world. Culturologia: The Journal of Culture.  ISSN 1805-2886.  4(1), s 2- 11
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). The problem of African nationhood. Nations and Nationalism.  ISSN 1354-5078.  22(2), s 222- 231 . doi: 10.1111/nana.12183
 • Schober, Elisabeth & Eriksen, Thomas Hylland (2016). Economies of Growth or Ecologies of Survival?. Ethnos.  ISSN 0014-1844. . doi: 10.1080/00141844.2016.1169201
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Afterword: Beyond the Paradox of the Big, Bad Wolf, In Karen V Lykke Syse & Martin Lee Mueller (ed.),  Sustainable Consumption and the Good Life.  Routledge.  ISBN 978-1138013001.  Chapter 14.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Alna mellom drabantbygd og hypermangfold. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK].  ISSN 1901-8878.  17(1), s 77- 94
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Globalization and its contradictions, In Pamela J. Stewart & Andrew J. Strathern (ed.),  The Ashgate Research Companion to Anthropology.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7703-1.  Chapter 15.  s 293 - 314
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Kosmopolitikk: To antropologiske tradisjoner, I: Harald Aspen; Malin Noem Ravn & Emil André Røyrvik (red.),  Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401736.  Kap. 14.  s 267 - 281
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Person, time and conduct in Alna. Nordic Journal of Migration Research.  ISSN 1799-649X.  5(1), s 11- 18 . doi: 10.2478/njmr-2015-0006
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Rebuilding the ship at sea: Super-diversity, person and conduct in eastern Oslo. Global Networks.  ISSN 1470-2266.  15(1), s 1- 20
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Risking security: Paradoxes of social cohesion, In Ananta Kumar Giri (ed.),  New horizons of human development.  Studera Press.  ISBN 978-81-930333-5-7.  Chapter 13.  s 195 - 211
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). The neoliberal person. Journal of the Royal Anthropological Institute.  ISSN 1359-0987.  21(4), s 914- 917 . doi: 10.1111/1467-9655.12294
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). The potentials of a public anthropology, In Michal Buchowski & Bentkowski Arkadiusz (ed.),  Colloquia Anthropologica.  Wydawnictwo nauka i innowacje.  ISBN 978-83-63795-86-3.  Chapter 8.  s 455 - 499
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). What Everybody Should Know about Nature-Culture: Anthropology in the Public Sphere and “The Two Cultures”, In Sam Beck & Carl Maida (ed.),  Public anthropology in a borderless world.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-730-5.  Chapter 10.
 • Papataxiarchis, Evthymios; Kuper, Adam; Gregory, Chris; Miller, Daniel; Meyer, Birgit; Ingold, Tim; Nic Craith, Mairead; de Pina-Cabral, Joao; Eriksen, Thomas Hylland; Wade, Peter; Jiménez, Alberto Corsin; Okely, Judith; Dawson, Andrew; Maguire, Mark; Wulff, Helena; Siniscalchi, Valeria; Cervinkova, Hana; Favero, Paolo & Hviding, Edvard (2015). Forum rethinking Euro-anthropology. Social Anthropology.  ISSN 0964-0282.  23(3), s 330- 364 . doi: 10.1111/1469-8676.12216
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Antropologi på en overopphetet klode: En diagnose og et forslag. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  25(1), s 5- 22
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Divided by a shared destiny: An anthropologist's notes from an overheated world, In Thomas Hylland Eriksen; Christina Garsten & Shalini Randeria (ed.),  Anthropology now and next: Essays in honor of Ulf Hannerz.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-449-6.  Chapter 1.  s 11 - 28
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Global Citizenship and the Challenge from Cultural Relativism, In Aksel Braanen Sterri (ed.),  Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world.  Sense Publishers.  ISBN 9789462099289.  Chapter 7.  s 53 - 60
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Hvem er ‘vi’? Et overordnet blikk på utviklingen i Norge, I: Bente Bolme Moen (red.),  Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0198-6.  Innledning.  s 13 - 18
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Norsk identitet og flerkulturalitet, I: Dag Harald Claes; Knut Heidar & Cathrine Holst (red.),  Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  Kapittel 8.  s 147 - 164
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Public anthropology, In H. Russell Bernard & Clarence C. Gravlee (ed.),  Handbook of methods in cultural anthropology.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 978-0-7591-2071-6.  Chapter 23.  s 719 - 734
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). The cartoon controversy and the possibility of cosmopolitanism, In Lisette Josephides & Alexandra Hall (ed.),  We the cosmopolitans: Moral and existential conditions of being human.  Berghahn Books.  ISBN 9-781782-382768.  Chapter 6.  s 135 - 155
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). The public sphere and the dialectics of globalization, In Tina Askanius & Liv Stubbe Østergaard (ed.),  Reclaiming the public sphere: Communication, power and social change.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-39874-1.  Chapter 4.  s 64 - 80
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Who or what to blame: Competing interpretations of the Norwegian terrorist attack. Archives Europeennes de Sociologie.  ISSN 0003-9756.  55(2), s 275- 294 . doi: 10.1017/S0003975614000125
 • Randeria, Shalini; Garsten, Christina & Eriksen, Thomas Hylland (2014). Ulf Hannerz and the militant middle ground, In Thomas Hylland Eriksen; Christina Garsten & Shalini Randeria (ed.),  Anthropology now and next: Essays in honor of Ulf Hannerz.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-449-6.  Introduction.  s 1 - 10
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Ethnicity: From Boundaries to Frontiers, In James G. Carrier & Deborah B. Gewertz (ed.),  The Handbook of Sociocultural Anthropology.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-84788-384-1.  Chapter 13.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Frictions of hospitality and the promise of cosmopolitanism, In Thomas Claviez (ed.),  The Conditions of Hospitality: Ethics, Politics, and Aesthetics on the Threshold of the Possible.  Fordham University Press.  ISBN 978-0-8232-5148-3.  Chapter 6.  s 81 - 93
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Norwegian anthropologists study minorities at home: Political and academic agendas, In Sam Beck & Carl Maida (ed.),  Toward Engaged Anthropology.  Berghahn Books.  ISBN 978-0-85745-910-7.  Chapter 3.  s 36 - 54
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Notes on Mauritian identities and the Internet. Journal of Mauritian studies.  ISSN 1013-0152.  7(1), s 39- 48
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Renhetsideologi i en uren tid, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  Kapittel 2.  s 43 - 48
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). The Anansi position. Anthropology Today.  ISSN 0268-540X.  29(6), s 14- 17
 • Bangstad, Sindre; Eriksen, Thomas Hylland; Comaroff, John L. & Comaroff, Jean (2012). Anthropologists Are Talking: About Anthropology and Post-Apartheid South Africa. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  77(1), s 115- 136 . doi: 10.1080/00141844.2011.590218
 • Eriksen, Thomas Hylland (2012). Immigration and national identity in Norway, In  Rethinking national identity in the age of migration.  Verlag Bertelsmann Stiftung.  ISBN 978-3-86793-427-5.  Chapter 14.  s 342 - 363
 • Eriksen, Thomas Hylland (2012). Living in an Overheated World: Otherness as a Universal Condition, In Susan Yi Sencidiver; Maria Beville & Marie Lauritzen (ed.),  Otherness: A Multilateral Perspective.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-63574-2.  Chapter 11.  s 239 - 260
 • Eriksen, Thomas Hylland (2012). Means of communication: Transnational struggles and scarce resources. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  33, s 15- 28
 • Eriksen, Thomas Hylland (2012). "Norsk kultur blir utslettet", I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 20.  s 290 - 305
 • Eriksen, Thomas Hylland (2012). Oppvasken, I: Thomas Ugelvik & Iver Brynild Neumann (red.),  Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01824-9.  Kapittel 9.  s 179 - 200

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Thomas Hylland (ed.) (2018). An overheated world: An anthropological history of the early twenty-first century. Routledge.  ISBN 978-1-138-74222-2.  152 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland & Ramtohul, Ramola (ed.) (2018). The Mauritian Paradox: Fifty years of development, diversity and democracy. University of Mauritius Press.  ISBN 978-99903-73-48-6.  279 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2017). What is Anthropology? Second edition. Pluto Press.  ISBN 978-0745399669.  189 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland & Schober, Elisabeth (ed.) (2017). Knowledge and power in an overheated world. Department of Social Anthropology.  ISBN 978-82-7720-200-6.  140 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Overheating: An anthropology of accelerated change. Pluto Press.  ISBN 978-0-7453-3634-3.
 • Schober, Elisabeth & Eriksen, Thomas Hylland (ed.) (2016). Identity Destabilised. Living in an overheated world.. Pluto Press.  ISBN 9780745399126.  260 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Fredrik Barth: An intellectual biography. Pluto Press.  ISBN 978-0-7453-3535-3.  249 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Small Places, Large Issues: An introduction to social and cultural anthropology, 4th edition. Pluto Press.  ISBN 978-0-7453-3593-3.  454 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland & Sajjad, Torunn Arntsen (2015). Kulturforskjeller i praksis, 6. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-481770.  280 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Globalization: The Key Concepts, 2nd edition. Bloomsbury Academic.  ISBN 978-0-85785-727-9.  210 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Garsten, Christina & Randeria, Shalini (ed.) (2014). Anthropology now and next: Essays in honor of Ulf Hannerz. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-449-6.  294 s.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Fredrik Barth: En intellektuell biografi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02232-1.  286 s.
 • Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth & Eriksen, Thomas Hylland (red.) (2012). Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202386559.  288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Thomas Hylland (2017). Foreword, In Sindre Bangstad (ed.),  Anthropology of Our Times: An Edited Anthropology in Public Anthropology.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-53848-2.  Forord.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2017). Hvem og hva er norsk i det 21. århundret?. SAMORA.  ISSN 0801-6992.  (3), s 6- 17
 • Eriksen, Thomas Hylland (2017). The century of compost: Some thoughts about waste, huts, and Pippi Longstocking, In Jill Sigman (ed.),  Ten Huts.  Wesleyan University Presss.  ISBN 978-0819576897.  Essay 2.  s 173 - 178
 • Eriksen, Thomas Hylland & Schober, Elisabeth (2017). A brief response. Social Anthropology.  ISSN 0964-0282.  25(3), s 351- 352 . doi: 10.1111/1469-8676.12432
 • Eriksen, Thomas Hylland & Schober, Elisabeth (2017). Introduction: Knowledge regimes in an overheated world, In Thomas Hylland Eriksen & Elisabeth Schober (ed.),  Knowledge and power in an overheated world.  Department of Social Anthropology.  ISBN 978-82-7720-200-6.  Introduction.  s 7 - 19
 • Hylland Eriksen, Thomas & Bøckman, Petter (2017, 26. april). Når kom gudsbegrepet inn i historien?. [Radio].  Abels tårn, EKKO, NRK P2.
 • Hegghammer, Thomas; Hylland Eriksen, Thomas & Tønnesson, Stein (2016). EU-forskning koster Norge dyrt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). En overopphetet klode. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (1), s 114- 119
 • Eriksen, Thomas Hylland (2016). Kulturrelativismen som problem. Molo idehistorisk studenttidsskrift.  (2), s 8- 15
 • Eriksen, Thomas Hylland; Hessen, Dag Olav & Svensen, Henrik (2016). En røff guide til antropocen. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  33(1-2), s 71- 83
 • Schober, Elisabeth & Eriksen, Thomas Hylland (2016). Introduction. The art of belonging in an overheated world., In Elisabeth Schober & Thomas Hylland Eriksen (ed.),  Identity Destabilised. Living in an overheated world..  Pluto Press.  ISBN 9780745399126.  chapter number 1.  s 1 - 19
 • Sinding-Larsen, Henrik & Eriksen, Thomas Hylland (2016). Sustainability is not a Number - Climate Crisis and Human Cultural Evolution. Introducing the seminar theme..
 • Svensen, Henrik; Eriksen, Thomas Hylland & Hessen, Dag Olav (2016). Menneskeheten er inne i en ny geologisk epoke - antropocen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Om antropologi, science fiction – og et strejf af kompleksitet. Jordens Folk.  ISSN 0021-7484.  50(1-2), s 10- 15
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Rights, Cultures, Subjects and Citizens. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 81- 83
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Structural amnesia in the 21st century, In Oscar Hemer; Anders Høg Hansen & Thomas Tufte (ed.),  Memory on trial: Media, citizenship and social justice.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90531-4.  Chapter 4.  s 35 - 44
 • Eriksen, Thomas Hylland (2015). Vekstens dilemmaer i en australsk industriby, I: Nils Christian Stenseth (red.),  Det norske videnskaps-akademi: Årbok 2014.  Det norske videnskaps-akademi.  ISBN 978-82-7099-822-7.  Kapittel.  s 221 - 235
 • Eriksen, Thomas Hylland; Laidlaw, James; Mair, Jonathan; Martin, Keir James Cecil & Venkatesan, Soumhya (2015). Debate: 'The concept of neoliberalism has become an obstacle to the anthropological understanding of the twenty-first century'. Journal of the Royal Anthropological Institute.  ISSN 1359-0987.  21(4), s 911- 923 . doi: 10.1111/1467-9655.12294
 • Engen, Thor Ola; Synnevåg, Anne & Hylland Eriksen, Thomas (2014, 25. juni). Nasjonsbygging. [Radio].  NRK P2, Oslo.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). A new complexity of identification, In Bernd Henningsen (ed.),  Facets of identity -- the Baltic Sea region and beyond.  Baltic Development Forum.  Chapter 2.  s 6 - 11
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Espen Ytreberg: En forsvunnet by. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.  36(4), s 65- 67
 • Eriksen, Thomas Hylland (2014). Individets frihet og nasjonenes selvbestemmelsesrett, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel (unummerert).  s 320 - 325
 • Åslund, Arnfinn; Hylland Eriksen, Thomas & Meland, Ingmar (2013). Triadens triste sangFremføring På kanten Norsk filosofifestival i Kragerø 12. juni.
 • Aall, Carlo; Grønås, Sigbjørn; Hessen, Dag Olav; Hjertager, Audun; Hylland-Eriksen, Thomas; Innbjør, Linda; Jakobsen, Ove D; Kroglund, Andrew P.; Kvåle, Gunnar; Fossgard Sandøy, Ingvild; Svae, Per Hjalmar & Vetlesen, Arne Johan (2013). Opprop for De Grønne. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Bente Puntervold Bø (red.):Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser: Artikler om norsk minoritetspolitikk. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  24(1), s 73- 75
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Dress between the sacred and the commercial: The case of the Norwegian bunad, In Kimberly Miller-Spillman (ed.),  The Meanings of Dress.  Fairchild Books.  ISBN 978-1-60901-278-6.  Chapter 6.6.  s 257 - 263
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Giverens makt, I: Kåre Eriksen & Hans Ivar Stordal (red.),  Avstandsforhold.  Luther forlag.  ISBN 978-82-531-4762-8.  Kapittel 5.  s 57 - 63
 • Eriksen, Thomas Hylland (2013). Radcliffe-Brown, A. R., In R. John McGee & Richard L. Warms (ed.),  Theory in social and cultural anthropology.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4129-9963-2.  N/A.  s 687 - 681
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen; Eriksen, Marianne Hem; Wangen, Vivian; Guillou, Jan; Berge, Jan; Eikeland, Rune; Smith, Christian Dokk; Fernstål, Lotta; Aarseth, Bjarte Einar & Hjeltnes, Arne (2013, 28. april). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV].  NRK1.
 • Eide, Elisabeth & Eriksen, Thomas Hylland (2012). Innledning: Den flerstemte drabantbyen, I: Sharam Alghasi; Elisabeth Eide & Thomas Hylland Eriksen (red.),  Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202386559.  Kapittel 1.  s 7 - 14
 • Eriksen, Thomas Hylland (2012). A surplus of flows, In Solveig Øvstebø (ed.),  Surplus.  Stenberg Press.  ISBN 978-3-943365-09-2.  Chapter 3.  s 57 - 74
 • Eriksen, Thomas Hylland (2012). De kosmopolitiske liberalerne. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (3)
 • Eriksen, Thomas Hylland (2012). Ethnicity, In George Ritzer (ed.),  Encyclopedia of Globalization.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-8824-1.  Encyclopedia entry.  s 551 - 558

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 19. des. 2017 09:27

Prosjekter