Thomas Hylland Eriksen

Bilde av Thomas Hylland Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22844128
Mobiltelefon 90050293
Rom --
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Forskerblikk på globale utfordringer: 
Viktigheten av klimaforskning

Faglige interesseområder

Tematisk: Identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme, globalisering, klima, biologisk og kulturelt mangfold

Regionalt: Norge, Karibia, Det indiske hav, Australia

Bakgrunn

Thomas Hylland Eriksen har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv. Han har også publisert populærvitenskapelige bøker, lærebøker, debattbøker og essays om en rekke temaer. Han har skrevet om akselerasjon og utilsiktede bivirkninger av modernitet, og forsker nå på globaliseringens implikasjoner for biologisk og kulturelt mangfold.

Fra 2004 til 2010 ledet Eriksen det strategiske forskningsprogrammet CULCOM (Kulturell Kompleksitet i det nye Norge). En del av denne forskningen er sammenfattet i Samfunn (2010).

Fra 2010 til 2013 ledet han ‘Alna-prosjektet’, et tverrfaglig prosjekt om stedstilhørighet i en drabantby.

Hans lærebøker i sosialantropologi, særlig Small Places, Large Issues, What is Anthropology? og Ethnicity and Nationalism, utkommer på mange språk og leses av studenter over hele verden. Den norske versjonen av Små steder, store spørsmål kom i ny, utvidet og revidert utgave høsten 2021.

Mellom 2001 og 2011 skrev Eriksen dessuten en serie på fire bøker om utilsiktede bivirkninger av moderniteten – Øyeblikkets tyranni, Røtter og føtter, Storeulvsyndromet og Søppel.

Fredrik Barth: En intellektuell biografi utkom i 2013 (eng. utg. 2015).

Mellom 2012 og 2017 ledet Eriksen det ERC-finansierte forskningsprosjektet ‘Overheating: The Three Crises of Globalisation’. Den første boken fra prosjektet var Overheating: An Anthropology of Accelerated Change (2016), etterfulgt av Boomtown: Runaway Globalisation on the Queensland Coast (2018). og senere er en rekke antologier, temanumre og artikler blitt publisert fra Overheating-prosjektet. 

Mer informasjon om Thomas Hylland Eriksen på hans personlige hjemmeside.

Undervisning

  • Høsten 2022: Digital antropologi
Emneord: Globalisering, Modernitet, Klima, Kultur, Identitet, Norge, Australia, Indiske Hav, Karibia
Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 28. apr. 2022 00:05

Prosjekter