Bestill skolebesøk til din klasse

Unge folk som samarbeider rundt et bord

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Ønsker du å inspirere dine elever til å studere samfunnsfag? 

Vi tilbyr skolebesøk i samfunnsfag knyttet opp mot læreplanene, hvor vi tar over undervisningen i 1-2 skoletimer. Våre formidlere er selv master og doktorgradsstudenter, og kommer på besøk til din klasse for å vekke elevenes interesse for fagene.

Vil klassen komme på besøk til fakultetet kan vi i samarbeid med faglærer også skreddersy et opplegg her på Campus Blindern.

Vi tilbyr:

  • Dyktige skolebesøkere. 
  • Undervisningsopplegg knyttet opp mot læreplanen i fagene.
  • Tar over undervisningen i 1-2 skoletimer.
  • Informasjon om hvorfor samfunnsvitenskapelige fag er relevant i dag.
  • Kunnskap om studietilbud ved vårt fakultet.  
  • Ved behov kan oppleggene skreddersys.

Sosialantropologi

Sosialantropologene vil få elevene til å reflektere rundt ”norsk kultur” og hvordan man kan forstå begreper som etnosentrisme. Med denne undervisningsmodulen vil elevene få et innblikk i hvordan sosialantropologene går frem for å innhente kunnskap om samfunnet. Elever som har hatt skolebesøk fra sosialantropologene opplever å få nytt faglig påfyll, som er spennende og eksamensrelevant.

Politikk og menneskerettigheter

Studenter fra de populære studiene statsvitenskap og internasjonale studier gir et dagsaktuelt og faglig innblikk på sivile og politiske rettigheter. De drøfter problemstillinger om fred, sikkerhet, økonomi, miljø og bistand i tilknytning til internasjonal samarbeid. Studentene kan tilby fire ulike undervisningstemaer som meget eksamensrelevant for programfaget Politikk og menneskerettigheter.

Sosiologi

Studentene fra sosiologi tar opp spennende temaer som sosial ulikhet, sosialisering og samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Sosiologene viser til både teori og dagsaktuell forskning innenfor de ulike temaene. Tilbakemeldingene fra elevene er at de syns undervisningsopplegget var spennende og engasjerende. Sosiologi opplegget passer til elever på programfagene sosialkunnskap og sosiologi og sosialantroplogi.

Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografi får elvene til å reflektere over hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling. Elevene får ett innblikk i hvilke verktøy samfunnsgeografene bruker i sitt arbeid. Et utrolig bra tilbud til de skolene som tilby undervisning i programfaget samfunnsgeografi. Elevene som vurderer dette studiet, blir litt mer tryggere på sitt valg etter skolebesøk fra samfunnsgeografi.

Samfunnsøkonomi

Undervisningen fra samfunnsøkonomene dekker temaer som svart økonomi, utviklingsøkonomi, pengepolitikk og finanspolitikk. Temaene vil bli knyttet opp mot teori og dagsaktuelle eksempler. Elevene vil få et innblikk i hvordan man jobber med samfunnsøkonomi på universitet, og jobbmulighetene etter endt studie. Undervisningen tilpasses etter det faglige nivået på klassen.

 

Vil du vite mer om tilbudet eller bestille en skolebesøker? Kontakt skolebesok@sv.uio.no