Bestill skolebesøk til din klasse

Unge folk som samarbeider rundt et bord

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Ønsker du å inspirere dine elever til å studere samfunnsfag? 

Vi tilbyr skolebesøk i samfunnsfag knyttet opp mot læreplanene, hvor vi tar over undervisningen i 1-2 skoletimer. Våre formidlere er selv master og doktorgradsstudenter, og kommer på besøk til din klasse for å vekke elevenes interesse for fagene.

Vil klassen komme på besøk til fakultetet kan vi i samarbeid med faglærer også skreddersy et opplegg her på Campus Blindern.

Vi tilbyr:

  • Dyktige skolebesøkere. 
  • Undervisningsopplegg knyttet opp mot læreplanen i fagene.
  • Tar over undervisningen i 1-2 skoletimer.
  • Informasjon om hvorfor samfunnsvitenskapelige fag er relevant i dag.
  • Kunnskap om studietilbud ved vårt fakultet.  
  • Ved behov kan oppleggene skreddersys.

Sosialantropologi

 

Sosialantropologene vil få elevene til å reflektere rundt ”norsk kultur” og hvordan man kan forstå begreper som etnosentrisme. Med dette undervisningsopplegget vil elevene få et innblikk i hvordan sosialantropologene går frem for å innhente kunnskap om samfunnet. Elever som har hatt skolebesøk fra sosialantropologene opplever å få nytt faglig påfyll som er spennende og eksamensrelevant.

Internasjonale studier

 

Studenter fra de populære studiet i internasjonale studier gir et dagsaktuelt og faglig innblikk på sivile og politiske rettigheter. De drøfter problemstillinger om fred, sikkerhet, økonomi, miljø og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid. Under dette fagområdet kan vi tilby fire ulike undervisningstemaer som er meget eksamensrelevant for programfaget Politikk og menneskerettigheter.

Sosiologi

 

Studentene fra sosiologi tar opp spennende temaer som sosial ulikhet, sosialisering og samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Sosiologene viser til både teori og dagsaktuell forskning innenfor de ulike temaene. Dette fagområdet passer til elever på valgfagene sosialkunnskap og sosiologi & sosialantroplogi.

Samfunnsgeografi

 

Studentene fra samfunnsgeografi får elvene til å reflektere over hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling. Elevene får ett innblikk i hvilke verktøy samfunnsgeografene bruker i sitt arbeid. Et utrolig bra tilbud til de skolene som tilby undervisning i programfaget samfunnsgeografi. Elevene som vurderer dette studiet, opplever å bli litt mer trygge på sitt valg etter skolebesøk fra studentene på samfunnsgeografi.

Samfunnsøkonomi

 

Studentene fra samfunnsøkonomi dekker temaer som svart økonomi, utviklingsøkonomi, pengepolitikk og finanspolitikk. Temaene vil bli knyttet opp mot teori og dagsaktuelle eksempler. Elevene vil få et innblikk i hvordan man jobber med samfunnsøkonomi på universitet, og jobbmulighetene etter endt studie. Undervisningen tilpasses etter det faglige nivået på klassen.

 

Psykologi

 

Universitetet i Oslo tilbyr årstudium, bachelor, master og profesjonsstudium i psykologi. Gjennom undervisningstemaene dekkes utvalgte områder av læreplanene for programfagene Psykologi 1 og Psykologi 2. Med skolebesøk fra psykologi får man innblikk i hvordan det er å være menneske i dagens samfunn. 

Statsvitenskap

 

Ved Universitet i Oslo kan man studere statsvitenskap, årsenhet, bachelor eller mastergrad. Under dette fagområdet tilbyr skolebesøkerne fra statsvitenskap innsikt i makt, ideer og muligheter for endring. Fagområdet gir elevene en dypere forståelse av politiske prosesser og begivenheter bak det dagsaktuelle nyhetsbildet.

Ta kontakt på mail skolebesok@sv.uio.no om du har noen spørsmål eller ønsker å planlegge skolebesøk for din klasse.