Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved SV

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

- Samarbeid med våre forskere

- Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

20 mars
13:15, Johan P. Olsen Room
21 mars
14:15, Blindern, Eilert Sundt's house, Sixth floor meeting room
22 mars
09:00, Aud.2, Vilhelm Bjerknes' hus
22 mars
10:15, Eilert Sundts hus, rom 450 (fakultetsstyrerommet)

Publikasjoner