Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved SV

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

- Samarbeid med våre forskere

- Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

28 mai
28 mai
12:30, Room ES 1047, Eilert Sundts hus
28 mai
28 mai
16:15, Auditorium 4, Harald Schjelderups hus, Psykologisk institutt, Forskningsveien 3a
29 mai
12:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt.47

Publikasjoner