Aktuelt

Aktuelle saker

 • Dagsorden og sakseierskap 13. nov. 2017 08:00

  Hvilke saker var viktigst for velgerne ved stortingsvalget i 2017? Hvilke partier mener velgerne har best politikk på ulike saksområder? I dette notatet presenterer Johannes Bergh og Rune Karlsen de første resultatene fra den store Valgundersøkelsen 2017.

  Les notatet her.

 • isv-vaagaavite Hans Rasmus Glomsrud vant Våg å vite-pris 2017 9. nov. 2017 16:36

  Fylkesmannens personlige tolkninger og oppfatninger har hatt overraskende stor betydning i arbeidet med kommunereformen, sier Hans Rasmus Glomsrud om funnene i sin masteroppgave. Han er en av årets fire vinnere av Våg å vite-prisen.

 • Velgervandringer 2013-2017 8. nov. 2017 08:00

  De foreløpige resultatene fra valgundersøkelsen 2017 bygger på to datakilder. Den første er en valgkampundersøkelse hvor vi i juni 2017 spurte velgerne om hva de stemte ved stortingsvalget i 2013, og så etter valget spurte hva de stemte i 2017. Denne delen består av 1509 personer. I tillegg har vi et utvalg på 517 personer fra den ordinære valgundersøkelsen. Disse ble også intervjuet i 2013, og utgjør et panel der opplysningene om stemmegivning ved valget i 2013 er hentet fra undersøkelsen i 2013.

  Les notatet her.

  Se tabeller og korte kommentarer på SSBs hjemmeside.

  Se også Institutt for samfunnsforsknings omtale av resultatene.

 • Modes of Data Collection in the 2017 Norwegian Election Study 7. nov. 2017 14:58

  In Postcards from the Field series CSES collaborators provide an update and commentary on election studies recently in the Field. Bernt Aardal and Johannes Bergh report on new modes of data Collection in the 2017 Norwegian Election Study.

  The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) is a collaborative program of research among election study teams from around the world. Participating teams include a common module of survey questions in their post-election studies. The studies are then merged into a free public dataset.

  Read more on the CSES blog

 • whywepost660 - Glem gamle påstander om sosiale medier 7. nov. 2017 14:04

  "Why we post" er et prosjekt om bruken og konsekvensene av sosiale medier. Professor Danny Miller leder gruppen som har studert brukere over hele verden, med overraskende konklusjoner. 21. november kan du høre han forelese på UiO.

 • gravid-svart-hvit Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet 7. nov. 2017 09:11

  Kvinner som sliter med psykiske problemer under svangerskapet, kan ta det med ro. At mor har angst mens hun går gravid, betyr ikke at barnet får psykiske problemer.

Forskningsarrangementer

20. nov. 2017 10:15 - 12:00 , Auditorium 5, EIlert Sundts Building Legg til i kalender
20. nov. 2017 12:30 - 13:30 , Room ES 1047, Eilert Sundts hus Legg til i kalender
21. nov. 2017 13:15 - 15:00 , Johan P. Olsen Room Legg til i kalender
21. nov. 2017 14:15 - 16:00 , Aud 1, Eilert Sundts hus Legg til i kalender
22. nov. 2017 09:30 - 12:00 , Auditorium 4, Psykologisk institutt Legg til i kalender
22. nov. 2017 14:15 - 16:00 , Blindern, Eilert Sundt's house, Sixth floor meeting room Legg til i kalender
22. nov. 2017 18:00 , HumSam-biblioteket Legg til i kalender