English version of this page

Livet rundt studiene

Speil speil på veggen der- hvem er den beste fadderen her?

Meld deg som fadder

Fagutvalget

Fagutvalget ØI er samfunnsøkonomistudentenes tillitsvalgte og arbeider for kontinuerlig forbedring av studiene og for å bedre økonomistudentenes hverdag.

Frederik

Frederik er en forening med ansvar for sosiale arrangementer som fremmer godt studiemiljø blant studentene på Økonomisk institutt.

Econlink

EconLink skal være bindeleddet mellom studentene og næringslivet.

Observator

Observator er studenttidsskriftet for økonomistudentene ved Universitetet i Oslo.

​​​​​​​Si fra om læringsmiljøet

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Trenger du noen å snakke med?

Psykologisk rådgivning er et tilbud til studenter på SV-fakultetet som møter utfordringer i hverdagen.

Alumni

Gjennom UiO Alumnus kan du holde kontakten med venner og kjente fra studietiden.

Felles for alle studenter ved UiO