English version of this page

Livet rundt studiene

Fagutvalget

Fagutvalget taler økonomistudentenes sak på både institutt- og fakultetsnivå.

Frederik

Frederik festforening skal fremme godt studiemiljø blant studenter ved økonomisk institutt.

Econlink

EconLink skal være bindeleddet mellom studentene og næringslivet.

Observator

Observator er studenttidsskriftet for økonomistudentene ved Universitetet i Oslo.

Equilibrium

Equilibrium is a cross-university magazine that aims to offer academically oriented perspectives in economics and finance through an international student-network

Alumni

Gjennom UiO Alumnus kan du holde kontakten med venner og kjente fra studietiden.