Gro Stueland Skorpen

Bilde av Gro Stueland Skorpen
English version of this page
Telefon +47 22856351
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Pågående prosjekt

Ph.d.-prosjektet er en etnografisk utforskning av analog og digital evalueringspraksis i Norge. Prosjektet trekker på teoretiske og metodiske ressurser fra teknologi- og vitenskapsstudier, dokumentanalyse og etnografi, og er del av det prosjektet «Evaluation Optics of the Nation State: The Past, Present and Future of Public Documentation» (EVALUNATION) (2021-2024), finansiert av Forskningsrådet og ledet av Hilde Reinertsen.

Emneord: Etnografi, digitalisering, Antropologi, Teknologi- og vitenskapsstudier
Publisert 21. mars 2021 17:03 - Sist endret 27. mars 2021 12:34

Prosjekter