Gro Stueland Skorpen

Bilde av Gro Stueland Skorpen
English version of this page
Mobiltelefon 90 75 62 72
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo

Pågående prosjekt

Ph.d.-prosjektet vil være en etnografisk utforskning av analog og digital evalueringspraksis i Norge. Det trekker på teoretiske og metodiske ressurser fra teknologi- og vitenskapsstudier, dokumentanalyse og etnografi, og er del av prosjektet «Evaluation Optics of the Nation State: The Past, Present and Future of Public Documentation» (EVALUNATION) (2021-2024), finansiert av Forskningsrådet og ledet av Hilde Reinertsen

Akademiske interesser

Jeg er interessert i hvordan politikk og hierarki arter seg i organisasjoner, og i hvordan vi kan studere dokumentarbeid og andre praksiser i slike organisasjoner for å lære mer om samfunnene våre.

Jeg er også interessert i det digitale i bred forstand, det vil si både i å studere effektene digitalisering har i politikken og i samfunnet for øvrig, og mer metodisk – i digitale metoder, og i hvordan vi kan gjøre etnografiske studier av den digitale virkeligheten.

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i teknologi- og vitenskapsstudier og en i sosialantropologi, begge fra Universitetet i Oslo. Jeg har også en bachelorgrad i journalistikk og filosofi fra City University, London. 

Jeg har jobbet som webredaktør og kommunikasjonsrådgiver, journalist, redigerer, manuskonsulent, oversetter, sekretær, kassadame og vaskedame, og alle disse jobbene har hatt betydning for min forståelse av praksis. 

Emneord: Etnografi, digitalisering, Antropologi, Teknologi- og vitenskapsstudier

Publikasjoner

  • Hagen, Aina Landsverk & Skorpen, Gro Stueland (2016). Hjelp, jeg skal på feltarbeid! Håndbok i etnografisk metode. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202418397. 224 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Reinertsen, Hilde & Skorpen, Gro Stueland (2022). Hva om vi ikke hadde evaluering? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
  • Skorpen, Gro Stueland (2022). Hackathon as method: Participant observation for computational times .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. mars 2021 17:03 - Sist endret 15. aug. 2022 13:00

Prosjekter

Forskergrupper