Styremøte 2/2019

Møtet blir etterfulgt av et seminar sammen med TIK-staben kl. 15.

Ordinære saker

V-SAK 1 (Saksnr. 11/2019) Godkjenning av dagsorden

Vedtaksforslag: Innkalling og dagsorden godkjennes

 

V-SAK 2 (Saksnr. 12/2019) Godkjenning av protokoll fra møte 1/2019

Vedtaksforslag: Protokoll fra møte 1/2019, 13.3.2019, godkjennes.

 

Saksdokumenter: Protokoll fra møte 1/2019

 

Orienteringssaker

O-SAK 1 (Saksnr. 13/2019)  Hva skjer på TIK?

Orientering ved administrativ leder

 

O-SAK 2 (Saksnr.14/2019)  Regnskapsrapport første tertial 2019

Orientering ved administrativ leder

 

Saksdokumenter: Regnskapsrapport første tertial 2019

 

O-SAK 3 (Saksnr. 15/2019)  Årsrapport 2018

 

Saksdokumenter: Årsrapport 2018

 

O-SAK 4 (Saksnr. 16/2019) Intern evaluering TIK20-konferansen 20.3.2019

 

Saksdokumenter: Evalueringsrapport

Publisert 5. mars 2019 15:14 - Sist endret 27. mai 2019 12:35