Technologies of nature-politics: Expertise and consumer power (avsluttet)

Vi behandler stadig politikk som diskurs, som ideer og som et rent menneskelig anliggende. Er det ikke på tide å utforske politikkens materialitet?

TIK henviser til den engelske prosjektsiden for mer informasjon.

 

 

Publisert 5. okt. 2010 14:11 - Sist endret 1. sep. 2015 12:50