GREENFLEET - Greening the Fleet - Sustainability Transitions in the Maritime Shipping Sector (avsluttet)

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Om prosjektet

Greenfleet ser på omstilling fra fossil- til lavutslippsløsninger innen skipsfart. Prosjektet fokuserer på hvordan spesifikke teknologier utvikler seg og blir tatt i bruk, og hvordan bredere politiske, industrielle og geografiske kontekster påvirker omstillingen.

Organisering

  • Ledes av Sintef Teknologi og samfunn
  • Partnere: TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Chalmers Universitet, Lund Universitet og NTNU. Prosjektet har også et referansepanel med offentlige og private aktører.

For mer om GREENFLEET, se TIKs engelske prosjektsider.

Publisert 30. juni 2017 12:45 - Sist endret 30. sep. 2022 09:21