Stipendiat på plass!

Gro Stueland Skorpen startet som PhD-stipendiat på Evalunation-prosjektet 1. mars 2021.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, smil, hud.

Evalunation-prosjektet er nå ordentlig i gang! Gro er en erfaren antropolog og tekstarbeider. Hun har to mastergrader, i antropologi (SAI, UiO) og i vitenskap- og teknologistudier (fra TIK, UiO).

Gro har også skrevet en metodebok om feltarbeid sammen med Aina Landsverk Hagen: "Hjelp, jeg skal på feltarbeid! Håndbok i etnografisk metode" (2016).

Les mer på Gros personside.

Publisert 6. apr. 2021 20:38 - Sist endret 6. apr. 2021 20:40