English version of this page

Little Tools ERC StG: Enacting the good economy: Biocapitalization and the little tools of valuation (avsluttet)

Prosjektet Little Tools finansieres av et Starting Grant fra European Research Council. Det hadde oppstart på TIK høsten 2015.

Venstre: Torskeegg. Foto: Havforskningsinstituttet, Bergen. Høyre: Torskeegg, skisser av G.O Sars, ca 1865. Kilde: Nasjonalbiblioteket, manuskriptsamlingene Ms. 1109:360

Om prosjektet

Little Tools-prosjektet vil ta for seg den europeiske transformasjonen til en ny såkalt bioøkonomi. Hvordan og med hvilke midler skjer slike omveltninger, og hvilken rolle spiller forskningen i en slik utvikling? For å svare på dette vil prosjektet bl.a studere den såkalte «blå revolusjonen», eller akvakulturrevolusjonen; nemlig at fisken vi spiser stadig større grad kommer fra oppdrett heller enn fangst.

Les om prosjektet på våre engelske nettsider.

 

 

Publisert 5. nov. 2015 16:41 - Sist endret 30. sep. 2022 09:25