Om forskningen

Kjernen i TIKs virksomhet er forskning og undervisning omkring produksjon og formidling av kunnskap. Fokus er på utvikling av og samspill mellom teknologi, vitenskap og samfunnsmessig endring.

TIKs kompetanse er bredspektret, fra økonomi til idéhistorie. På den ene siden en økonomisk-organisatorisk orientering som er opptatt av sammenhenger mellom teknologi/vitenskap og innovasjon, og på den andre siden en historisk og kulturell orientering som er innrettet mot etikk og meningsdannelse.

Orienteringen av forskningen har tydelige fellesstrekk. Felles for prosjektene er en kritisk holdning til teknologisk determinisme og lineære utviklingsmodeller. Det legges også sterk vekt på institusjonelle forhold og politiske prosesser.

Interessen for politikk har noe forskjellig fokusering henholdsvis mot økonomisk politikk, etiske og miljømessige utfordringer, og demokratispørsmål.

Disse orienteringene har store muligheter for å supplere hverandre gjensidig. Økonomiske teorier om innovasjon, også de schumpeterianske eller evolusjonære, kan utdypes med historiske og kulturelle analyser. Kulturstudier av teknologi og vitenskap kan berikes ved økonomiske og statsvitenskapelige analyser.

Publisert 25. aug. 2010 11:18 - Sist endret 7. okt. 2011 12:55