TIK Talks

Det beste du kan gjøre i kampen mot fake news: snakk om forskningsbasert kunnskap. Her finner du korte filmer om forskningen ved TIK.

Hvordan dokumenter virker i samfunnet

Hilde Reinertsen, Postdoktor ved TIK-senteret forteller om hvordan hun ser på dokumenter i sin forskning og hvordan hun gjennom å studere dokumenter kan fortelle oss noe om hvordan vi handler. 

 

 

Tverrfaglig forskning ved TIK

Fulvio Castellacci, senterleder ved TIK-senteret forteller at våre forskere bidrar med relevante forskningsresultater som samfunnet trenger (videoen er på engelsk).

 

Hva handler forsøksdyrenes historie om?

Tone Druglitrø, Førsteamanuensis ved TIK- senteret forteller at forsøksdyrenes historie også er historien om moderne medisin. Tone benytter STS- perspektiver for å forstå politikkutforming og praksiser i samfunnet før øvrig (videoen er på englesk).

 

Tre prinsipper for innovasjon

Magnus Gulbrandsen, Professor ved TIK-senteret forteller om sentrale prinsipper fra innovasjonsteorien. Denne kunnskapen er viktig for bedrifter som ønsker å øke innovasjonsevnen, men også for politikere som skal utforme bærekraftig politikk for fremtiden(videoen er på engelsk).