Undervisning: Hva kan du jobbe med?

Under finner du et utvalg relevante stillingstitler med tilhørende arbeidsoppgaver.

Undervisning

Lærer: Som lærer jobber du i grunnskolen, ved videregående skoler, folkehøgskoler og voksenopplæring. Med en bachelor- eller mastergrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet (alle programmer) vil det være mulig for deg å undervise. Man vil normalt undervise i de fag man har kjennskap til, for eksempel samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, samfunnsøkonomi, kommunikasjon og kultur. For å få en heltidsstilling og en fast jobb i skoleverket vil det være nødvendig å ha praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det vil også ofte være nødvendig å ha fordypet seg i minst ett fag i tillegg til graden i samfunnsfag.

Adjunkt: Man får stillingskoden adjunkt når man har 240 studiepoeng fra universitet og/eller høgskole. Det vil si fire års utdanning: for eksempel en bachelorgrad pluss praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Adjunkt med opprykk: Man oppnår denne tittelen dersom man har fem års utdanning fra universitet og/eller høgskole uten mastergrad.

Lektor: for å bli ansatt som lektor må du ha en femårig universitetsutdannelse (mastergrad). For fast tilsetting kreves PPU. Med lektorutdanning kan man undervise på for eksempel ungdomsskoler eller i videregående skole. Lektorer har i sin utdanning lagt vekt på fordypning i få fag. Slike lærere underviser gjerne i færre fag enn lærere på barneskolen.

Lektor med opprykk: Er en lektor med tilleggsutdanning med minimum 360 studiepoeng fra universitet eller høgskole inkludert mastergrad.

Universitetslektor eller høyskolelektor: For å tilsettes som lektor ved et universitet eller en høgskole kreves det normalt at du har publisert artikler eller bøker i faglige tidsskrift/forlag i tillegg til å ha avlagt mastergrad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Universitetet i Oslo tilbyr en egen lektorutdanning. Les mer om det her.

Publisert 1. apr. 2014 14:41 - Sist endret 23. nov. 2016 18:05