Helse- og sosialtjenester: Hva kan du jobbe med?

Under finner du et utvalg relevante stillingstitler med tilhørende arbeidsoppgaver.

Psykolog

 • en psykolog har fullført profesjonsstudiet i psykologi og har fått autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell til å utøve yrket sitt
 • psykologer ansettes i helse- og sosialsektoren, skoleverket og arbeids- og attføringssektoren
 • arbeidsoppgavene til en psykolog er knyttet til utredning og behandling av klienter. Noen arbeider med grupper og organisasjoner. Psykologer jobber ofte i team sammen med andre faggrupper
 • mange psykologer blir selvstendig næringsdrivende og/eller en del av et kontorfellesskap med andre psykologer. Arbeidsoppgaver vil være blant annet terapi med enkeltindivider, par og familier

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

 • hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge som har spesielle behov
 • gi råd om trivsel, utvikling og læring
 • være sakkyndig instans for barn, elever i grunnskole og videregående skole, og vurdere om det er behov for spesialundervisning eller andre spesialpedagogiske tiltak
 • veilede barn, unge og voksne som har problemer med fag, lesing, konsentrasjon, språk eller atferd
 • samarbeide med blant annet barnevern, skolehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker
 • drive systemrettet arbeid overfor skoler og barnehager, for eksempel kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling

Attføringskonsulent

 • kartlegging av ressurser og muligheter til deltakere
 • veiledning i valg av utdanning og yrke
 • utarbeide handlingsplaner og aktivitetsplaner for deltakere hvor målet er arbeid
 • oppfølging under gjennomføring av kvalifiserende tiltak
 • være et bindeledd mellom deltakere og NAV
 • fungere som en brobygger til arbeidslivet for deltakere
 • ha god kunnskap om og være orientert om muligheter på arbeidsmarkedet

Merk at attføringskonsulent ikke er en beskyttet tittel, og heller ingen offisiell tittel i NAV. Man vil derfor kunne finne ansatte med denne tittelen i ulike instanser hvor arbeidsmåter og målsetting er forskjellig. I NAV brukes gjerne yrkesbetegnelsene konsulent, førstekonsulent, rådgiver og man har da et lovfestet ansvar for å bistå yrkeshemmede med henblikk på å komme i arbeid.

Forebyggende rådgiver

 • utvikle behandlingsprogram for mestring av rusproblematikk, spiseproblemer, kroniske lidelser/sykdom
 • oppfølging og veiledning i løpet av behandlingsprogrammet
 • samarbeide med andre fagpersoner, som lege, sykepleiere, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter
Publisert 1. apr. 2014 14:40 - Sist endret 29. apr. 2014 15:31