Administrasjon og personal: Hva kan du jobbe med?

Under finner du et utvalg relevante stillingstitler med tilhørende arbeidsoppgaver.

Karriereveileder

 • bistå unge og voksne til å planlegge sin utdannings- og yrkeskarriere, og til å ta selvstendige og riktige valg
 • gi veiledning om utforming av søknadsbrev og CV
 • holde jobbsøkerkurs, intervjukurs og andre karriererelaterte kurs
 • bistå mennesker i omstillingsprosesser
 • bruke ulike testverktøy i karriereveiledning

Personal/organisasjonskonsulent

 • utarbeide jobbkrav og stillingsannonser
 • intervjue kandidater
 • gi råd og veiledning i personalpolitiske saker
 • utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen
 • gi råd og veiledning om kompetanseutvikling i bedriften

Rekrutterer

 • seleksjon og vurdering av kandidater
 • velge testverktøy i rekrutteringsprosesser
 • gjennomføre tester og vurdere resultater
 • gjennomføre intervjuer og sjekk av CV og referanser
 • gjøre behovsanalyser på hvilke kvalifikasjoner og egenskaper personer som ansettes skal ha
 • selge inn rekrutteringstjenester til bedrifter

HR-konsulent

 • personaladministrative oppgaver
 • ivareta og utvikle av helse-, sikkerhet- og velferdssystemer
 • opplæring og kompetanseutvikling i virksomheten
 • delta i forhandlinger med fagorganisasjoner
 • utarbeide HR-faglige rapporter, statistikk og data
 • rekruttering til virksomheten
 • design og implementering av prestasjonsmålinger og vurderingssystemer

Coach

 • være en profesjonell samtalepartner for egenutvikling for ledere og andre nøkkelmedarbeidere
 • holde formaliserte samtaler og benytte strukturert samtalemetodikk
 • bidra til å utvikle klientens potensial og mulighetsrom
 • bidra til at klienten blir løsnings- og mulighetsorientert og går til konkret handling

HMS-konsulent

 • ivareta interne forhold i virksomheten og ytre miljø med tanke på helse, miljø og sikkerhet (lovgivning og regelverk)
 • arbeide med og utvikle tiltaks- og planprosesser
 • utvikle og følge opp risiko- og sårbarhetsanalyser
 • oppfølging og tiltak i forhold til sykefravær
 • jobbe med samspillet mellom mennesker og system og virkninger av disse

 

Publisert 1. apr. 2014 14:38 - Sist endret 30. apr. 2014 14:21