Etter- og videreutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Trenger du eller dine medarbeidere kompetansepåfyll? Det Samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr ulike former for etter- og videreutdanning. 

Instituttenes tilbud

Ønsker du å heve kompetansen hos deg eller dine ansatte?  Du kan lese mer om faglig innhold, opptak og frister på nettsidene til instituttene.

Institutt for statsvitenskap

 

 

 

 

 

 

 

Emner

Fakultet tilbyr emner på både lavere grads nivå og høyere grads nivå. Undervisningen tilrettelegges ikke for deg som er i arbeid på dagtid, men du kan ta emnene uten opptak til studieprogram.

Oversikt over emner på SV-fakultetet.