Finans og bank: Hva kan du jobbe med?

Under finner du et utvalg relevante stillingstitler med tilhørende arbeidsoppgaver.

Konserntrainee

 • en trainee er en  person som tas inn ved en bedrift som aspirant for videre opplæring.
 • man er gjerne nyutdannet og har en mastergrad
 • man er kvalifisert til å jobbe i bedriften, men bruker den første perioden av ansettelsesforholdet til å gjøre seg kjent med flere deler av organisasjonen ved å være tilsatt ved ulike avdelinger
 • man vil opparbeide bred oversikt, og får samtidig innsikt i samhandling mellom ulike deler av bedriften
 • man vil normalt få veiledning av en mentor eller tilsvarende, for å maksimere læringen

Analytiker

 • jobbe med analyse og rådgivning i ulike markeder
 • ha kontakt med kunder
 • gjøre avkastningsanalyser
 • gjøre risikoanalyser
 • gjøre likviditetsmodellering og analyse
 • gjøre verdsettelser av portefølje og underliggende porteføljeselskap

Markedsanalytiker

 • analysere spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelser
 • sette seg inn i konkurransesituasjonen til bedriften
 • vurdere salgsmuligheter og utarbeide salgsprognoser for varer og tjenester
 • holde seg oppdatert på trender i markedet

Konsulent/Rådgiver, private næringer

 • forutsi økonomisk utvikling ved hjelp av makroøkonomiske modeller
 • oppfølging, tilsyn og analyse av aktører i ulike markeder
 • se til at samfunnsøkonomiske hensyn ivaretas i regelverk, for eksempel innenfor skatt og konkurransepolitikk
 • å bidra til et godt faglig grunnlag gjennom tall- og utredningsarbeid

Konsulent/Rådgiver, offentlig forvaltning

 • gi råd til myndighetene, for eksempel om offentlige utgifter, arbeidsmarkedstiltak og næringspolitikk
 • utarbeide framskrivninger, for eksempel av rente og arbeidsledighet
 • se til at samfunnsøkonomiske hensyn ivaretas i regelverk, for eksempel innenfor skatt og konkurransepolitikk
 • å bidra til et godt faglig grunnlag gjennom tall- og utredningsarbeid

Økonom

 • gjøre økonomiske analyser
 • utarbeide og kvalitetssikre budsjetter
 • følge utvikling i marked og næringer
 • beregne økonomisk utvikling
 • utredelsesarbeid og rapportskriving
Publisert 6. des. 2013 13:04 - Sist endret 29. apr. 2014 15:31