Protokoll (ekstraordinært styremøte)

31. august 2021, kl. 12.15- 14.00,

 

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Nefissa Naguib, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Signe Mikkelsen, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Magnus Olav Nyaas Ravnå. 

Fra administrasjonen: Katrine Blindheimsvik (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent
V-SAK 2 Protokoll møte 5/2021 godkjent

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Ansettelsestrategi 2020-2022

Instituttleder orienterte om SAIs ressurssituasjon og om behovet for å utlyse flere faste vitenskapelige stillinger så fort som mulig. 

SFF-søknad

Hvis SAIs SFF-søknad innvilges vil behovet for ytterlige ansatte bli mer prekært da det er lagt inn store frikjøp på mange av dagens ansatte. 

Ordinære saker

D-SAK 1

Innplassering av et eventuelt SFF. 

Saksdokumenter ettersendes:

Integrasjon av SAI-COMMONS 

Struktur SAI/COMMONS

Nestleder orienterte om søknadsprosessen, og hvordan det et eventeuelt senter skal plasseres i SAIs organisasjonsstruktur. Det ble foreslått å holde allmøte om dette 10. september, og at innplasseringen av senteret blir vedtakssak i instituttstyret 14. september. 

V-SAK 3 Eventuelt
Publisert 8. sep. 2021 10:12 - Sist endret 8. sep. 2021 10:18