Protokoll (ekstraordinært styremøte)

28. juni 2021, kl. 12.15- 14.00, Zoom

 

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Nefissa Naguib, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Kaja Berg Hjukse, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Loraine Vlasblom. 

Fra administrasjonen: Katrine Blindheimsvik (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent. 
V-SAK 2 Protokoll fra møte 4/2021godkjent

Protokoll

Orienteringssaker

O-sak 1 

Nestleder orienterer om videre arbeid med SFF-søknad (tidsplan, mandat og arbeidsfordeling)

Marianne E. Lien orienterte om SFF-søknaden, frist 15. september. Tre PIs. SFF skal ha eget styre; organisasjonsform må fastsettes. Relasjonen mellom SAI og senteret må avklares. Oppstart H2022. Styremøte 24. august 2021 og stabsmøte 20. august.

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3

Innstilling til ansettelse av postdoktor (SKO1352) på innstegsvilkår

Vedtaksforslag: Styret støtter innstillingen og den sendes fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 26. aug. 2021 16:19 - Sist endret 26. aug. 2021 16:19