Protokoll instituttstyremøte 4/2021

15. juni 2021, kl. 12.15- 14.00, Zoom

 

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Nefissa Naguib, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Signe Mikkelsen, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Magnus Olav Nyaas Ravnå. 

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under o-sak 1) og Katrine Blindheimsvik (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent
V-SAK 2 Protokoll fra møte 3/2021 ble godkjent

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Regnskap første tertial 2021

Saksdokumenter:

O-sak 1

O-SAK 2

Generell orientering ved instituttleder

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Tilsetting i stilling som universistetslektor/førstelektor

Karin Ahlberg og Jon Rasmus Nyquist ansettes som førstelektor (SKO 1198) ved Sosialantropologisk institutt. Tilsettingene er midlertidige og gjelder for perioden 01.08.2021-31.07.2022.

V-SAK 4

Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109)

Styret støtter komiteens innstilling og saken oversendes fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 22. juni 2021 15:26 - Sist endret 8. sep. 2021 10:21