0202

Sist endret 26. jan. 2021 16:33 av katbli@uio.no
Sist endret 29. jan. 2021 15:02 av katbli@uio.no
Sist endret 26. jan. 2021 20:13 av katbli@uio.no
Sist endret 15. feb. 2021 16:54 av katbli@uio.no

2. februar 2021, kl. 12.15- 14.00, Zoom

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Keir Martin, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Ola Berta, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Mangus Olav Nyaas Ravnå. 

Fra administrasjonen: Katrine Blindheimsvik (referent)

Sist endret 27. apr. 2021 14:07 av katbli@uio.no

2. februar 2021, kl. 12.15- 14.00, Zoom

Sist endret 28. jan. 2021 09:47 av katbli@uio.no
Sist endret 28. jan. 2021 17:16 av katbli@uio.no
Sist endret 30. jan. 2021 14:42 av katbli@uio.no
Sist endret 4. feb. 2021 10:49 av katbli@uio.no
Sist endret 27. jan. 2021 12:18 av katbli@uio.no