Protokoll

2. februar 2021, kl. 12.15- 14.00, Zoom

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Keir Martin, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Ola Berta, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Mangus Olav Nyaas Ravnå. 

Fra administrasjonen: Katrine Blindheimsvik (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent. 
V-SAK 2 Protokoll fra møte 7/2020 ble godkjent. 

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering fra instituttleder

Personalnytt

Status korona-sitasjonen 

Nytt fra undervisning og forskning

Rehabilitering ES hus v/kontorsjef Katrine Blindheimsvik

O-SAK 2

Regnskap 2020

Saksdokumenter:

O-sak 2 Regnskapsrapport

O-SAK 3

Prosess for forenklet innstilling ved ansettelse av stipendiater og postdoktorer

Saksdokumenter:

Forenklet prosess

Forslag til mal

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Midlertidige ansettelse av to postdoktorer 

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer.

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4

Årsplan 2021-2023

Saksdokument 

Årsplanen ble vedtatt med de endringsforlag som kom på møtet. 

V-SAK 5

Kriterier for midtveisevaluering i innstegsstilling

Saksdokumenter:

Kriterier for midtveisevaluering

SVs mal for for kontrakt: innsteg

Saken utsatt til ekstraordinært møte 19. februar.

V-SAK 6

Kriterier for å søke om eksterne forskningsmidler for midlertidig ansatte.

Saksdokument

Saken utsatt til ekstraordinært møte 19. februar.

V-SAK 7 Eventuelt
Publisert 15. feb. 2021 16:46 - Sist endret 15. feb. 2021 16:54