Protokoll (ekstraordinært styremøte)

19. februar 2021, kl. 10.15- 12.00, Zoom

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Keir Martin, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Ola Berta, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Mangus Olav Nyaas Ravnå. 

Fra administrasjonen: Katrine Blindheimsvik (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Protokoll fra møte 1/2021 ble godkjent

Protokoll

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3

Kriterier for midtveisevaluering i innstegsstilling

Saksdokumenter:

Kriterier: Midtveisevaluering

Prosess: Midtveisevaluering

SVs mal for for kontrakt: innsteg

Vedtaksforslag: Styret godkjente kriteriene med de endringsforslagene som kom på møtet. 

V-SAK 4

Kriterier for å søke om eksterne forskningsmidler for midlertidig ansatte.

Saksdokument

Vedtaksforslag: Styret godkjente kriteriene med de endringsforslagene som kom på møtet. 

V-SAK 5

Eventuelt

Ingen saker. 

Publisert 22. apr. 2021 22:51 - Sist endret 27. apr. 2021 14:11