Protokoll 10/2021

14. desember 2021, kl. 12.15- 14.00, Zoom/Rom 512

 

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Keir Martin, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Ståle Wig, Sarah Frost Logan, Regine Løche, Magnus Olav Nyaas Ravnå. 

Fra administrasjonen: Katrine Blindheimsvik 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent
V-SAK 2 Protokoll av møte 9/2021 godkjent

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Personalnytt

Covid-19

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-sak 3

Utlysning av stillinger: doktorgradstipendiat og postdoktor

Saksdokument: 

Styrenotat

Utlysningstekst phd

Utlysningstekst postdok

Vedtak: Styret godkjente det vedlagte forslaget og lyser ut stillingene.

V-SAK 4

Eventuelt

Styret ønsker en diskusjon om rutiner knyttet til frikjøp. 

Publisert 17. des. 2021 10:40 - Sist endret 25. jan. 2022 21:30