Protokoll 7/2021

14. september 2021, kl. 12.15- 14.00, Rom 512/Zoom

 

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Christian Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Jon Rasmus Nyquist, Sarah Frost Logan, Freyja Holm-Torjusen, Magnus Olav Nyaas Ravnå. 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Dagsorden godkjent. 
V-SAK 2 Protokoll møte 6/2021 godkjent.

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Forlengelse av ansettelsesperiode for midlertidig vitenskapelig ansatte grunnet Covid-19 (høst 2020 og vår 2021)

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

Forlengelser godkjent som foreslått. 

V-SAK 4

Forlengelse av ansettelsesperiode for midlertidig vitenskapelig ansatte grunnet Covid-19 (vår 2020)

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer.

Forlengelse godkjent som foreslått. 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5

Utlysning av faste stillinger som førsteamanuensis

Notat

Kunngjøringstekst (oppdatert versjon) 

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst med de endringer som kom undermøtet, og lyser ut stillingen.

V-SAK 6

Organisering av SFF og plassering ved SAI

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

Vedtaksforslag: Styret stiller seg bak forslaget om organisering og plassering av sentetet med de endringer som ble foreslått, og gir arbeidsgruppen mandat til å gjennomføre mindre justeringer om det blir nødvendig. 

V-SAK 6 Eventuelt
Publisert 14. sep. 2021 14:17 - Sist endret 20. sep. 2021 17:37