Programutvalget

Programutvalget er sosialantropologistudentenes studentpolitiske organ og er er bindeleddet mellom studentene og de ansatte ved instituttet.

Hva gjør vi? 

SAPU jobber for å forbedre det faglige miljøet rundt studiet ved å arrangere faglige arrangementer, skape kommunikasjon blant studenter, og dele informasjon relevant til studiet og arbeidslivet etter studiene. Gjennom foreningene jobbes det for å forbedre det sosiale miljøet blant studentene.

Hvem representerer vi? 

SAPU representerer antropologistudentene på alle nivåer og formidler forslag om forbedringer av studieforhold til instituttets administrasjon og vitenskapelig ansatte.

Programutvalget stiller med representanter i Programrådet, Instituttstyret og Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU). Slik får studentene innblikk og påvirkningskraft i saker som gjelder studiene, instituttet og fakultetet. 

Vi vil høre fra deg!

For å kunne formidle studentenes meninger, trenger vi å høre fra deg! Det er viktig at du som student gir oss tilbakemelding om hvordan du opplever studiene. Kontakt oss hvis du har idéer eller innspill, både i form av ris eller ros.
 

Publisert 6. okt. 2010 13:49 - Sist endret 16. des. 2020 13:53