Programutvalget

Programutvalget er sosialantropologistudentenes studentpolitiske organ.

Sosialantropologisk programutvalg (SAPU) er bindeleddet mellom studentene og de ansatte ved instituttet.

SAPU representerer antropologistudentene på alle nivåer og formidler forslag om forbedringer av studieforhold til instituttets administrasjon og vitenskapelig ansatte.

Programutvalget stiller med representanter i Programrådet, Instituttstyret og Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU). Slik får studentene innblikk og påvirkningskraft i saker som gjelder studiene, instituttet og fakultetet. Ved siden av dette jobber SAPU med å skape et godt studiemiljø, og dette gjør de i sammarbeid med studentorganisasjonene Sosialantropologisk forening (SAF) og Antropress.

Vi vil høre fra deg!

For å kunne formidle studentenes meninger, trenger vi å høre fra deg! Det er viktig at du som student gir oss tilbakemelding om hvordan du opplever studiene. Kontakt oss hvis du har idéer eller innspill, både i form av ris eller ros.
 

Publisert 6. okt. 2010 13:49 - Sist endret 3. sep. 2020 20:40