Studenttidsskrifter

Antropress

Antropress er sosialantropologistudentenes eget, tradisjonsrike tidsskrift.

Utgivelser

Tidsskriftet ble for første gang utgitt i 1973 og har opp gjennom tidene endret form flere ganger. Etter noen års dvale ble tidsskriftet endelig gjenreist med brask og bram i 2008. Den første papirutgaven ble distribuert på Blindern høsten 2008, og hver eneste utgave ble raskt revet vekk. Tidsskriftet kommer med ca. fire utgaver i året. Hver utgave har et bestemt tema som bestemmes av redaksjonen.

Redaksjon og temaer

Tidsskriftet lages av redaksjonen som består av studenter fra både lavere og høyere grad, samt noen eksterne bidragsytere. Det har artikler av vitenskapelig art, så vel som av mer humoristisk og sosial art. I Antropress vil det også være mulig å finne ut om hva som skjer i forbindelse med studentpolitikk, så vel som sosiale aktiviteter. Som redaksjonsmedlem i Antropress får man god trening i skriving og respons. Det er også mulig å delta med illustrasjon og layout.

Antropress publiserer artikler på internett og har sine egne websider. I tillegg finnes Antropress på Facebook. Kontakt Antropress på e-post.

 

Betwixt & Between

Betwixt & Between er sosialantropologistudentenes årlige artikkelsamling.

Utgivelser og redaksjon

Artikkelsamlingen blir utgitt av Oslostudentene og har redaksjonen ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Artikkelsamlingen blir likevel skrevet av høyeregradsstudenter over hele landet.

Betwixt & Between ble utgitt for første gang i 1987 og kommer ut i starten av høstsemesteret hvert år. Det tidligere “Hovedfagsstudentenes årbok” skiftet i 2004 navn til “Betwixt & Between”. I 2005 vant tidsskriftet prisen for årets enkelttiltak blant frivillige studentaktiviteter ved Universitetet i Oslo.

Skrive artikkel

Å skrive en artikkel som kommer på trykk i Betwixt&Between er en unik mulighet til å få trykt sin egen tekst i en virkelig publikasjon som blir lest av antropologer og antropologistudenter over hele landet. Samtidig er det et upretensiøst og “ufarlig” prosjekt hvor du jobber opp mot redaksjonen og får tilbakemelding fra medstudenter underveis i skriveprosessen.

Årets artikkel

Hvert år kåres “årets artikkel” av Norsk Antropologisk Forening. De velger hvert år ut en artikkel fra Betwixt & Between som vil komme på trykk i Norsk Antropologisk Tidsskrift.

For mer informasjon om kjøp og salg eller andre henvendelser vedrørende Betwixt & Between, send en mail til bb.redaksjonen@gmail.com.

Prosessen

Hver students artikkel går gjennom "tre runder" med oss i redaksjonen, og det er bestemte frister som gjelder for ferdigstillelse av artikkel. 

Retningslinjer for artikler til B&B 

 

Publisert 6. okt. 2010 13:34 - Sist endret 16. des. 2020 14:58