Reiser tilbake til begynnelsen

Sammen med PhD Cecilia Salinas, reiser Marit Melhuus til Corrientes i Argentina, tilbake dit hvor hun var på sitt første feltarbeid i 1974. – Jeg er veldig spent. 70-tallet var en helt annen tid på så mange måter.

Hest var et naturlig fremkomstmiddel på de enorme godsene i Argentina på 1970-tallet. Alle foto: Marit Melhuus
Hest var et naturlig fremkomstmiddel på de enorme godsene i Argentina på 1970-tallet. Alle foto: Marit Melhuus

24 år gammel dro Marit Melhuus på feltarbeid blant tobakksdyrkere og jordbruksarbeidere i Corrientes i Argentina.

- Landet var preget av sterkt politisk engasjement og det var tider med store omveltninger i samfunnet. Optimisme preget landet, Peron var kommet tilbake og samfunnet ble åpnet opp. Men da Perón døde startet den antikommunistiske alliansen og ti år med forfølgelse og drap fulgte – det argentinerne kaller «det tapte tiår», forteller SAI-professoren.

Forholdene i Argentina gjorde at det ikke var mulig å fortsette med forskningen der og Melhuus skiftet etter hvert felt. Så gikk tiårene.

- Jeg fikk en faglig «boost» gjennom Labour-gruppen som har jobbet sammen de siste årene og tanken om å dra tilbake tok form. Cecilia Salinas har selv gjort feltarbeid blant tobakksdyrkere i naboprovinsen til Corrientes og vi begynte å snakke om muligheten til å reise sammen. Ideen om å dra tilbake dukket vel opp sist høst, men Cecilia var opptatt og jeg var opptatt. Men nå – nå får vi det til. 5. april drar vi og blir borte i tre uker, sier Melhuus.

Sammen på feltarbeid

Det er mange aspekter som gjør turen spesielt interessant. Det er ulike tider, det er annen politisk virkelighet og ulike generasjoner av antropologi. Og de drar to sammen.

- I tillegg er Cecilia fra Argentina, moren er fra Corrientes og faren bor i denne provinsen nå, noe som gir et ekstra interessant perspektiv, sier Melhuus.

De mener begge at de har mye til felles, samtidig som de har ulike perspektiver som de kan dra gjensidig nytte av i arbeidet.

Jeg har fokus på forurensing, klima og miljø, mens Marit har mer fokus på økonomi, hushold, familierelasjoner og slektskap. Nå vil jeg også se på helsa til tobakksdyrkerne, som utsettes for mye plantevernmidler og kjemikalier.

De skal undersøke tobakksdyrkingen i Corrientes, spesielt utviklingen i landbruket og eventuelle endringer i eiendomsstrukturen.

Tobakksdyrking og eiendomsstruktur er to forhold Selinas og Melhuus skal undersøke i Corientes.

På den tiden Melhuus gjorde feltarbeid var de fleste av tobakksdyrkerne jordløse. De dyrket tobakk innenfor store gods og betale jordeieren 30% av avlingen sin. Dette i motsetning til der hvor Cecilia Salinas gjorde feltarbeid i Misiones, hvor de flest dyrket tobakk på okkupert statlig eid land, med lignende økonomiske utfordringer som beskrevet av Melhuus, selv om de ikke var nødt til å betale godseiere.

- Et av de forholdene vi vil undersøke er nettopp eiendomsstrukturen for å kunne gjøre en sammenligning av ulike betingelser for tobakksproduksjon, sier Salinas.

Mindre slit i vente

Komforten er også annerledes enn for 40 år siden. Den gang jobbet Melhuus seks uker på et skip for å komme seg over havet (og tilbake). Nå har hun og Salinas har en lang flytur foran seg.

- Det blir litt mer komfort denne gangen med fly tur/retur. Vel framme skal vi bo to dager hos en lokal antropolog og resten av tiden hos en familie. Stedet har utviklet seg til en by nå, vi gleder oss veldig til å være der, sier Salinas.

 

Publisert 3. apr. 2017 09:34 - Sist endret 23. apr. 2019 15:05