English version of this page

Studier

Årsenhet

Bachelor (3 år)

Master (2 år)

Profesjonsstudiet

Emner

Finn pensum, timeplan og eksamen.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Vil du studere psykologi?

Her finner du mer informasjon om innholdet i våre studieprogrammer, forskjellen dem i mellom og kompetansen du oppnår. Du finner også informasjon om opptakskrav, hvordan søke studieprogrammene og hvilke karrieremuligheter du har.

Kontakt oss

  • Bachelorstudenter og profesjon første til sjette semester: SV-info

  • Masterstudenter og profesjon syvende til tiende semester: Ekspedisjonen

Forskerutdanning: PhD

Si fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.