Studentstipend fra Forskningsrådet

Forskningsrådet utlyser studentstipend en gang i året (medio november/desember) for et halvt års varighet. Søknaden må utformes på forskningsrådets søknadsskjema. Stipendiet er beregnet for studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Formålet med studentstipendet er at studenten kan fordype seg i et forskningsprosjekt utover det omfang som er vanlig til en hovedoppgave i psykologi.

Stipendet tilsvarer ordinært studielån og er ment som erstatning for dette lånet for studenter som vil bryte ut av normal studieprogresjon for å drive forskning. Studenter som får innvilget fullt stipend vil automatisk få innvilget permisjon fra studiet i stipendperioden. Halvt stipend fører ikke til permisjon fra studiet. Merk at ved studentstipend er hovedregelen at lønnskomponenten er skattbar sammen med eventuelle overskudd. Refusjon av utlegg må dokumenteres på ordinær måte. Mer informasjon om dette finnes her.

Satsen for studentstipend er 50 000 per semester. Et fullt semester stipend blir da 50 000, halvt stipend 25 000.

Krav til søknaden:

  • Prosjektbeskrivelse på engelsk, veiledning til utfylling finnes her (maks 3 sider)

  • CV/publikasjonsliste veileder (maks 2 sider)

  • CV student (maks 1 side)

  • Veiledererklæring på engelsk, veileders anbefaling av prosjektet (maks 1 side).

Ved søknad om forlengelse skal følgende leveres:

  • Rapport om fremdrift på engelsk, maks 2 sider

  • Anbefaling fra veileder på engelsk, maks 1 side

Norges Forskningsråd søknadsskjema skal benyttes.

Kontakt

Tormod Eide ved spørsmål om selve søknaden.
 

Publisert 14. okt. 2010 16:22 - Sist endret 8. des. 2021 15:00