Vil du studere psykologi?

Vi tilbyr fem ulike studieprogrammer til deg som er interessert i psykologi. Hvilket av studieprogrammene du bør velge avhenger av dine interesser, kompetanse og jobbplaner. Hvilket program passer for deg?

Masterprogrammet

Masterprogrammet i psykologi er et toårig studieløp som gir deg spesialisert kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet, fordelt på tre ulike studieretninger.

Du vil lære å anvende kunnskapen i ulike arbeidssituasjoner, og du vil få en spesialisering i et av psykologiens områder gjennom studieretningen du velger. Det siste året arbeideider du med et selvstendig forskningsprosjekt som munner ut i masteroppgaven. Les mer om jobb og veien videre her.

Profesjonsprogrammet

Profesjonsprogrammet i psykologi er et 6-årig løp som leder frem til autorisasjon som psykolog (Cand. psychol.) og som kvalifiserer deg til å drive psykologisk behandling og arbeid.

Studiet gir deg grunnleggende psykologikunnskap de første årene, med en økende grad av faglig fordypning. I siste del av studiet dreier fokuset mer mot klinisk psykologi gjennom praktisk og teoretisk terapiopplæring. I siste del av studiet har du praksis ved en ekstern institusjon og leverer til slutt en hovedoppgave. Les mer om jobb og veien videre her.

Bachelorprogrammet

Bachelorprogrammet i psykologi er treårig og gir deg en innføring i faget og grunnleggende kunnskap om psykologi.

Her velger du mellom fem ulike studieløp og et bredt spekter ulike emner som gir deg bred psykologisk grunnkompetanse. Les mer om jobb og veien videre her.

Årsenhet

Er du nysgjerrig på hvorfor mennesker tenker og handler slik de gjør? Da er årsenheten i psykologi noe for deg.

Les mer om jobb og veien videre her.

Forskerutdanning: Ph.d. i psykologi

For å søke Ph.d-programmet i psykologi trenger du enten en mastergrad i psykologi eller en Cand. psychol.-grad. En Ph.d er et treårig løp som gir deg forskerkompetanse og dermed mulighet for en akademisk karriere, men også en selvstendig analyse- og utrederkompetanse.

Forskerutdanningen i psykologi er en ettertraktet utdanning av høy internasjonal kvalitet, som kvalifiserer for ledende arbeid innen forskning, utdanning, forvaltning og næringsliv .