Karine Maria Porpino Viana

Postdoctoral Fellow
Image of Karine Maria Porpino Viana
Room V04-05
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min doktoravhandling fokuserer på barns sosio-kognitive utvikling

Nærmere bestemt studerer jeg forholdet mellom sinnteorier og anvendelsen av sinnteoriene i barns sosiale interaksjon med fagpersoner og lærere.

Jeg er også interessert i teoretiske og metodologiske implikasjoner av å studere barns evner til å forstå andres tanker og følelser, både i laboratoriekontekst og gjennom sosial omgang i skolemiljøer.

Bakgrunn

  • Mastergrad i psykologi ved Universitetet i Pernambuco/Brasil, februar 2008

  • Phd-prosjekt: "The relations between Theory of Mind  and social interactions with peers and teachers" (veileder er Francisco Pons, Evalill Karevold and Imac Zambrana)

Tags: Utviklingspsykologi, developmental psychology, emotion development, social cognition, Qualitative Methods

Publications

View all works in Cristin

  • Viana, Karine Maria; Chams, Camilla & Pons, Francisco (2019). Development of the Representations of the Mother-Child Attachment Relationship in Western Literature from 1945-2018.
  • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). What is Theory of Mind for? Impact of children's understanding of the mind on their social interactions and performance in cooperative problem-solving tasks.
  • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Veraksa, A; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). Attachment style and information seeking preference in young adults.

View all works in Cristin

Published Dec. 8, 2011 9:00 AM - Last modified Aug. 20, 2021 4:00 PM