Karine Maria Porpino Viana

University Lecturer
Image of Karine Maria Porpino Viana
Phone +47-22845273
Room V04-16
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min doktoravhandling fokuserer på barns sosio-kognitive utvikling

Nærmere bestemt studerer jeg forholdet mellom sinnteorier og anvendelsen av sinnteoriene i barns sosiale interaksjon med fagpersoner og lærere.

Jeg er også interessert i teoretiske og metodologiske implikasjoner av å studere barns evner til å forstå andres tanker og følelser, både i laboratoriekontekst og gjennom sosial omgang i skolemiljøer.

Bakgrunn

  • Mastergrad i psykologi ved Universitetet i Pernambuco/Brasil, februar 2008

  • Phd-prosjekt: "The relations between Theory of Mind  and social interactions with peers and teachers" (veileder er Francisco Pons)

Tags: Utviklingspsykologi

Publications

  • Pons, Francisco; Giménez-Dasí, Marta; Daniel, Marie-France; Auriac-Slusarczyk, Emmanuèle; Businaro, Nicoletta & Viana, Karine Maria (2019). Impact of a low-cost classroom dialogue-based intervention on preschool children's emotion understanding. European Early Childhood Education Research Journal.  ISSN 1350-293X.  27(5), s 630- 646 . doi: 10.1080/1350293X.2019.1651961
  • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). Emotions in motion: impact of emotion understanding on children’s peer action coordination. Cognition & Emotion.  ISSN 0269-9931. . doi: 10.1080/02699931.2019.1669535

View all works in Cristin

  • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). What is Theory of Mind for? Impact of children's understanding of the mind on their social interactions and performance in cooperative problem-solving tasks.
  • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Veraksa, A; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). Attachment style and information seeking preference in young adults.

View all works in Cristin

Published Dec. 8, 2011 9:00 AM - Last modified Sep. 18, 2019 2:24 PM