Karine Maria Porpino Viana

Postdoctoral Fellow
Image of Karine Maria Porpino Viana
Room V04-05
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postal address Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min doktoravhandling fokuserer på barns sosio-kognitive utvikling

Nærmere bestemt studerer jeg forholdet mellom sinnteorier og anvendelsen av sinnteoriene i barns sosiale interaksjon med fagpersoner og lærere.

Jeg er også interessert i teoretiske og metodologiske implikasjoner av å studere barns evner til å forstå andres tanker og følelser, både i laboratoriekontekst og gjennom sosial omgang i skolemiljøer.

Bakgrunn

  • Mastergrad i psykologi ved Universitetet i Pernambuco/Brasil, februar 2008

  • Phd-prosjekt: "The relations between Theory of Mind  and social interactions with peers and teachers" (veileder er Francisco Pons, Evalill Karevold and Imac Zambrana)

Tags: Utviklingspsykologi, developmental psychology, emotion development, social cognition, Qualitative Methods
Published Dec. 8, 2011 9:00 AM - Last modified Aug. 20, 2021 4:00 PM