Jan Egil Stubberud

Førsteamanuensis - Kognitiv- og nevropsykologi
Bilde av Jan Egil Stubberud
English version of this page
Telefon +47 22854813
Mobiltelefon 95104217
Rom S01-20
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Kognitiv rehabilitering/trening ved psykiske lidelser og ved hjerneskade

 • Nevropsykologiske følger etter hjerneskade

 • Nevropsykologiske aspekter ved psykiske lidelser

 • Intervensjonsforskning

 • Eksekutive funksjoner

 • Nevropsykologisk utredning

 • Nevrofeedback

 • Sosial kognisjon

 • Sosiale kommunikasjonsvansker

 • Kognitive senfølger etter ulike krefttyper

 • Søvn og søvnvansker

 • Fatigue

Prosjekter

 • COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). A randomized controlled study


 • Disruptive mood dysregulation disorder in children: clinical characteristics, stability over time and parental stress

 • Mind the sleep – a new framework for understanding cognitive-affective impairments in depression

 • The Effect of Goal Management Training for Adult Survivors of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia with Neurocognitive Sequelae: A Randomized Controlled Trial 

 • Cognitive remediation of executive functions – Goal Management Training for individuals with early psychosis: a pilot study

 • Boosting control: EEG-neurofeedback interventions targeting executive functions

 • A Multidisciplinary Intervention in Total Knee Arthroplasty (MultiKnee)

 • Chemotherapy-induced cognitive impairment in cervical cancer survivors and exploring cognitive remediation as a novel treatment option

 • Cognitive remediation of executive dysfunction for patients with schizophrenia or high risk for schizophrenia

 • Goal Management Training of executive functions in persons with active and remitted major depression: A randomized controlled trial

 • Biopsychosocial reactions after stroke

 • Group based treatment for persons with social communication disorder: A randomized controlled trial

 • Goal Management Training (GMT) Targeting Cognitive Regulatory Abilities in Adults with ADHD

 • Goal Management Training combined with external cuing and an emotional regulation module in the chronic phase of acquired brain injury. A randomized controlled trial

Undervisning

 • PSYC6310 – Praktikum

 • PSY4307 - Fundamentals of Cognitive and Clinical Neuroscience

 • PSYC4305 - Klinisk nevropsykologi

 • PSYC2103 - Prosjekt - Kognitiv og nevropsykologi

 • MED6800 - Medisinstudiet, modul 8 (kommunikasjon ved kognitive og kommunikasjonsvansker)

 • MED4400 - Medisinstudiet, modul 4 (kognitiv svikt)

Bakgrunn

2020 →          Førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi. Universitetet i Oslo

2020 →          Seniorforsker. Lovisenberg Diakonale Sykehus

2017 – 2020: Prosjektleder. Oslo Universitetssykehus

2015 – 2020: Psykologspesialist/forsker. Lovisenberg Diakonale Sykehus

2017 – 2020: Førsteamanuensis II. Universitetet i Oslo

2005 – 2015: Nevropsykolog/forsker. Sunnaas Sykehus HF

2011 – 2014: Philosophiae doctor (ph.d.). Universitetet i Oslo

2011:             Psykologspesialist, Spesialist i klinisk nevropsykologi

2004 – 2005: Psykolog. Sørlandet sykehus. Avdeling for rus og psykiatri

2002 – 2003: Profesjonsstudiet (kandidat) i psykologi. Århus Universitet, Danmark

1999 – 2001: Bachelor of Arts (Psychology). University of Newcastle, Australia

Priser

2016: Finalist for the Norman and Margaret Guthkelch Research Award

2016: Medforfatter beste poster på SRHSB konferanse

2015: Nominert til årets doktograd

2014: European Academy of Rehabilitation Medicine Prize Award (tredje plass)

Verv

2021 – Styremedlem Norsk Nevropsykologisk Forening

2017 – 2020: Leder Fagutvalget i nevropsykologi (Norsk Psykologforening)

2011 – 2020: Kursleder spesialistkurs nevropsykologi (Norsk Psykologforening)

2014 – 2015: Leder tematisk forskningsgruppe for sjeldne diagnoser (Sunnaas)

2013 – 2015: Leder kompetansegruppe kognitiv rehabilitering (Sunnaas)

Samarbeid

Samarbeider med en rekke relevante miljøer i Norge (Haukeland Universitetssykehus, Norment: Norsk senter for forskning på mentale lidelser, NTNU, K.G. Jebsen Senter for Nevropsykiatriske Lidelser, Sykehuset Innlandet HF, St. Olavs Hospital, Oslo Universitetssykehus, Sunnaas Sykehus HF, Universitetet i Bergen), USA/Canada (Rotman Research Institute, Baycrest, Rusk Rehabilitation, University of Toronto, University of Yale) og Europa (Hôpitaux de Saint Maurice, King’s College London, Université Pierre et Marie Curie, University of Glasgow, Danderyds University Hospital, Ghent University, Hospital de Sant Pau).

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 4. aug. 2017 16:22 - Sist endret 1. mars 2021 23:59