English version of this page

Våkn opp! Husk søvn i depresjon

Søvn er viktig for optimal kognitiv fungering og kan videre være en beskyttende faktor mot å utvikle fysiske og psykiske helseproblemer.

Om prosjektet

Abnormale søvnmønstre er vanlige symptomer ved depresjon, men det er gjort få forsøk på å forstå nøyaktig hvilken rolle søvnforstyrrelser spiller i sykdomsforløp og behandlingsresultater. Det er  i stor grad ukjent om søvnforstyrrelser i depresjon bør forstås som en konsekvens av andre kognitive og/eller affektive symptomer, eller om søvnforstyrrelser selv forårsaker eller øker symptomer som nedstemthet, tristhet, eller svekket oppmerksomhet.

Mål

Prosjektet undersøker hvordan søvnforstyrrelser påvirker og interagerer med symptomer på depresjon, både på adferds- og nevralt nivå. Vi vil fokusere spesielt på eksekutive funksjoner, en gruppe høyere kognitive prosesser som gjør at vi kan fleksibelt tilpasse oss endringer i omgivelsene og regulere følelser. 

Bakgrunn

Hypotesen er at søvnrelaterte svekkelser av eksekutive funksjoner og relaterte nevrale mekanismer forsterker og kanskje også forårsaker affektive dysfunksjoner, og at disse igjen har en negativ innvirkning på eksekutive funksjoner og søvnkvalitet. Vi vil spesifisere hvordan disse interaksjonene påvirker hverdagsfungering, arbeidsprestasjon og pasientens behandlingsrespons.

Samarbeid

Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB, Medical Image Analysis Laboratory, Albuquerque, USA.

Finansiering

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam gjennom søkerorganisasjonen Hjernerådet, 01.01.2020 - 31.12.2022.

Bildet kan inneholde: fugl, skrift, sirkel, emblem, symbol.

Publisert 21. mai 2021 12:31 - Sist endret 29. mai 2021 07:03