Christina Thunberg

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Christina Thunberg
English version of this page
Rom S01-19
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • Motorkontroll og kognitiv kontroll
  • Sanseinntrykk, oppmerksomhet og persepsjon
  • Bevissthet
  • Multimodal avbildning (EEG, EMG, MR)
  • Forskningsmetode

Hvordan styrer vi egentlig handlingene våre? Hvilke delprosesser er viktige, og hvordan former de hverandre?  

Ofte tenker man på det å avbryte en påbegynt handling som noe viljestyrt og kontrollert, mens mindre oppmerksomhet blir gitt til alle de underliggende prosessene som bidrar til denne formen for motorkontroll. Hovedformålet med doktorgradsprosjektet mitt vil være å gå litt mer i dybden av den kaskaden av prosesser som bidrar til at vi klarer å avbryte påbegynte handlinger. I hvilken grad er disse delprosessene kontrollerte? Kan kontroll automatiseres? Og trenger vi egentlig å være bevisst på kontrollsignaler for å utøve det vi tenker på som kontroll? 

Forskningsgruppe

Multimodal Imaging and Cognitive Control lab (MICC lab)

Undervisning

PSY4310 - Research methods in Cognitive neuroscience 1

PSY4340 - Internship

Bakgrunn

2019:            Stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO 

2018 - 2019: Vit.ass. i MICC og Cognitive Electrophysiology Cluster

2018:            M.Phil. i kognitiv nevrovitenskap, UiO

2016:            B.A. i kognitiv psykologi, UiO

 

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

  • Thunberg, Christina; Messel, Mari Sælid; Raud, Liisa & Huster, Rene (2020). tDCS over the inferior frontal gyri and visual cortices did not improve response inhibition. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322. . doi: 10.1038/s41598-020-62921-z
Publisert 13. nov. 2019 14:46 - Sist endret 6. des. 2019 11:42