Christina Thunberg

Bilde av Christina Thunberg
English version of this page
Rom S01-19
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Motorkontroll og kognitiv kontroll
  • Sanseinntrykk, oppmerksomhet og persepsjon
  • Bevissthet
  • Multimodal avbildning (EEG, EMG, MR)
  • Forskningsmetode

Hvordan styrer vi egentlig handlingene våre? Hvilke delprosesser er viktige, og hvordan former de hverandre?  

Ofte tenker man på det å avbryte en påbegynt handling som noe viljestyrt og kontrollert, mens mindre oppmerksomhet blir gitt til alle de underliggende prosessene som bidrar til denne formen for motorkontroll. Hovedformålet med doktorgradsprosjektet mitt vil være å gå litt mer i dybden av den kaskaden av prosesser som bidrar til at vi klarer å avbryte påbegynte handlinger. 

Forskningsgruppe

Multimodal Imaging and Cognitive Control lab (MICC lab)

Undervisning

PSY4340 - Internship
PSY4310 - Research methods 1
PSY1300 - Kognitiv psykologi

 

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2019 14:46 - Sist endret 23. sep. 2022 11:24