Hjernetrening for barn og unge med ervervet hjerneskade

Kognitive vansker, særlig med styringsfunksjon («hjernens dirigent»), etter ervervet hjerneskade hos barn, kan ha negative konsekvenser for alle livets arenaer.

Om prosjektet

Styringsfunksjon er generelt relatert til den overordnete styring, kontroll og modulering av atferd og mentale prosesser, og predikerer i stor grad om man vil lykkes psykososialt, akademisk og i arbeidslivet. Til tross for dette finnes det ingen standardisert behandling eller hjernetrening for barn som har vansker med styringsfunksjonen. På grunn av de betydelige negative konsekvensene dette har, bør det utvikles evidensbaserte behandlinger som målrettes mot styringsfunksjon, som utover kognisjon vil kunne ha betydning for psykisk helse, fatigue, livskvalitet, og skolefunksjon.

Mål

For voksne med vansker med styringsfunksjon etter hjerneskade så har gruppebasert hjernetrening (metakognitiv strategitrening) ved bruk av Goal Management Training (GMT) vist seg å være virksomt. Vår gruppe har oversatt og tilpasset GMT til barn (pediatric GMT, pGMT). Det foreligger i dag ingen forskning på langtidseffekter av pGMT.

Målet med aktuell studie er å undersøke langtidseffektene av pGMT for barn med hjerneskader og vansker med styringsfunksjon, samt utforske gjennomførbarheten til digital pGMT. 

Finansiering

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam gjennom søkerorganisasjonen Personskadeforbundet LTN, 2022 - 2025.

Bildet kan inneholde: fugl, font, sirkel, symbol, elektrisk blå.Bildet kan inneholde: triangel, font, kunst, logo, symbol.

Publisert 4. juli 2022 11:13 - Sist endret 4. juli 2022 11:13