Vedtekter

Fagutvalget arbeider etter vedtekter fastsatt av programutvalgene, som også vedtar sine egne vedtekter.

Publisert 8. jan. 2010 10:14 - Sist endret 25. okt. 2018 17:42